Phó thủ tưởng chỉ đạo phát triển cơ chế bảo vệ quyền Sở hữu công nghiệp

17/09/2019

Mục lục bài viết [ ẨnHiện ]

Vừa qua, Phó Thủ tướng thường trực Trương Hòa Bình đã chỉ đạo một số cơ quan liên quan đẩy mạnh công tác bảo vệ Quyền Sở hữu công nghiệp, cụ thể hơn là việc nhấn mạnh vào vấn đề xử lý tội phạm vi phạm quyền Sở hữu công nghiệp.
Hiện nay, vấn đề xử lý tội phạm xâm phạm quyền Sở hữu công nghiệp đã được quy định tại điều 226 Bộ luật hình sự nhưng chưa có văn bản hướng dẫn thi hành cụ thể. Dựa trên báo cáo của Bộ tư pháp về các khó khăn thực tiễn trong vấn đề xử lý tội phạm vi phạm quyền Sở hữu công nghiệp, Phó thủ tướng đã đề nghị một số cơ quan ban ngành có thẩm quyền, bao gồm Tòa án Nhân dân tối cao, Bộ tư pháp, Bộ Khoa học và Công nghệ, Bộ Công thương, Bộ Công an phối hợp làm việc xây dựng các văn bản pháp lý bổ sung, hướng dẫn thi hành hai điều khoản 225 và 226 của Bộ luật hình sự.
Bên cạnh đó, các cơ quan như Bộ Công thương, Bộ Khoa học và Công nghệ duy trì chức năng chủ trí và phối hợp với các cơ quan liên quan để xây dựng, dự thảo các nghị quyết, văn bản quy phạm pháp luật trong lĩnh vực Sở hữu trí tuệ để đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp của các cá nhân tổ chức đồng thời xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm Quyền Sở hữu trí tuệ tại Việt Nam.
Trong thời gian các quan có thẩm quyền xây dựng các văn bản pháp luật hỗ trợ thực thi quyền Sở hữu công nghiệp, Phó thủ tướng cũng chỉ đạo các cơ quan ban ngành địa phương đẩy mạnh công tác rà  soát, phát hiện và xử lý nghiêm những hoạt động sản xuất, kinh doanh vi phạm quyền Sở hữu công nghiệp tại Việt Nam
Tùng Anh
Theo Báo Hải quan

Tin tức