Phản đối góp vốn của Hội đồng thành viên

12/12/2019

HỎI
Tôi là thành viên của công ty TNHH 2 thành viên trờ lên X, vừa rồi Hội đồng thành viên có quyết định thay đổi vốn điều lên thành viên theo hướng tăng vốn góp của các thành viên. Tuy nhiên, tôi phản đối quyết định này.Vậy, khi tôi phản đối góp thêm vốn có bị xử lí gì không?
ĐÁP
Cảm ơn bạn đã gửi câu hỏi cho chúng tôi, chúng tôi xin giải đáp thắc mắc của bạn như sau:
Theo quy định tại khoản 2 Điều 68 Luật Doanh nghiệp 2014:  “Trường hợp tăng vốn góp của thành viên thì vốn góp thêm được phân chia cho các thành viên theo tỷ lệ tương ứng với phần vốn góp của họ trong vốn điều lệ công ty. Thành viên có thể chuyển nhượng quyền góp vốn của mình cho người khác theo quy định tại Điều 53 của Luật này. Thành viên phản đối quyết định tăng thêm vốn điều lệ có thể không góp thêm vốn. Trường hợp này, số vốn góp thêm của thành viên đó được chia cho các thành viên khác theo tỷ lệ tương ứng với phần vốn góp của họ trong vốn điều lệ công ty nếu các thành viên không có thỏa thuận khác”.
Do đó, trong trường hợp này bạn có quyền không góp thêm vốn theo quyết định của hội đồng thành viên, và số vốn góp thêm của bạn được chia cho các thành viên khác theo tỉ lệ tương ứng với phần vốn góp của họ.
Trên đây là nôi dung tư vấn của chúng tôi, trong quá trình giải quyết vụ việc nếu có gì thắc mắc hãy liên hệ lại với chúng tôi.

 

Hỏi Đáp