Thủ tục thành lập chi nhánh của doanh nghiệp nước ngoài tại việt nam
25/08/2019
Doanh nghiệp nước ngoài dự kiến thành lập Chi nhánh tại Việt Nam với lĩnh vực hoạt động không thuộc ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện tại Việt Nam. Doanh nghiệp nước ngoài mong muốn Công ty luật HDS tư vấn về các vấn đề pháp lý trong việc thành lập chi nhánh của Doanh nghiệp nước ngoài tại Việt Nam và đại diện thực hiện các thủ tục hành chính trong việc đăng ký hoạt động cho Chi nhánh. Xem thêm