Thủ tục vay vốn trung và dài hạn của doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài (FDI)
28/04/2020
Doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài muốn vay vốn của nhà đầu tư nước ngoài (tổ chức nước ngoài) để bổ sung nguồn vốn trung và dài hạn. Doanh nghiệp mong muốn Công ty luật HDS tư vấn về các vấn đề pháp lý trong việc ký kết hợp đồng vay và đại diện thực hiện các thủ tục hành chính trong việc ghi nhận khoản vay này. Xem thêm