1
Chat Facebook với Chúng tôi

Chào mừng bạn đến với HDS LAW FIRM

Gọi ngay cho chúng tôi:

+84 2436 279 555

Những loại hình doanh nghiệp nào nhà đầu tư nước ngoài đầu tư vào Việt Nam có được phép thành lập?

2021-07-17

Những loại hình doanh nghiệp nào nhà đầu tư nước ngoài  đầu tư vào Việt Nam có được phép thành lập?
a)Căn cứ pháp lý:
- Luật Đầu tư số 67/2014/QH13;
- Nghị định 78/2015/NĐ-CP.
b) Trả lời
Theo Luật Đầu tư 2014, nhà đầu tư nước ngoài có thể lựa chọn thành một trong các loại hình doanh nghiệp sau đây:
- Công ty TNHH 1 thành viên: Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên là doanh nghiệp do một tổ chức hoặc một cá nhân làm chủ sở hữu ; chủ sở hữu công ty chịu trách nhiệm về các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản khác của công ty trong phạm vi số vốn điều lệ của công ty.
- Công ty TNHH 2 thành viên trở lên: Thành viên có thể là tổ chức, cá nhân; số lượng thành viên không vượt quá 50; Thành viên chịu trách nhiệm về các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản khác của doanh nghiệp trong phạm vi số vốn đã góp vào doanh nghiệp.

  • share

NHẬN XÉT VỀ BÀI VIẾT

Tin tức liên quan