Nguyễn Thị Hường

Địa chỉ:
Hanoi
Điện thoại:
0901 767 012
Download V-CARD Profile Liên hệ

Nguyễn Thị Hường

Chuyên viên Nguyễn Thị Hường đã có nhiều năm kinh nghiệm trong lĩnh vực đầu tư, kinh doanh thương mại và chuyên sâu về đầu tư nước ngoài, tư vấn sở hữu công nghiệp. Khách hàng tư vấn thường xuyên gồm các nhà đầu tư nước ngoài, các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài, các công ty và các cá nhận Việt Nam.
Học vấn: 
Cử nhân Khoa Luật - Đại học Quốc gia Hà Nội

Tư vấn cho các nhà đầu tư nước ngoài gia nhập thị trường Việt Nam cũng như thực hiện hoạt động đầu tư, kinh doanh tại Việt Nam như Tpc Invest Pte. Ltd; Vi (Vietnam Investment) Fund III, L.p; Hunan Giantsun Power Electronics Co., Ltd...... Các công ty, tập đoàn lớn trong nước như Tập đoàn Tima, Công ty cổ phần công nghệ Teko Việt Nam, Công ty cổ phần Công nghệ Sapo, Công ty TNHH Cavagna Việt Nam, Topica Việt Nam.........
 
Back