Công ty không ký hợp đồng lao động xử lý như thế nào?
10/08/2020
Hợp đồng lao động là thỏa thuận giữa người sử dụng lao động và người lao động bắt buộc phải có trong mọi trường hợp. Trên thực tế, do một phần mức độ hiểu biết pháp luật chưa cao hoặc tâm lí chủ quan mà các bên thường không ký hợp đồng lao động. Dẫn đến khi có tranh chấp xảy ra, cả đôi bên đều không thể chứng minh được quyền và lợi ích hợp pháp của mình. Đặc biệt, đối với chủ sử dụng lao động nếu không ký hợp đồng lao động sẽ phải chịu trách nhiệm pháp lí nhất định.
Xem thêm

Doanh nghiệp có được ký kết hợp đồng học việc không?
10/08/2020
Để nâng cao chất lượng cho nguồn lao động, học việc là một quá trình cần thiết khi sử dụng lao động. Hiện nay, nhiều doanh nghiệp liên kết với các trường đào tạo nghề để tuyển những người lao động đã qua đào tạo, có kỹ năng và chuyên môn. Vậy để giảm bớt các bước trung gian, doanh nghiệp có thể tự tổ chức và kí hợp đồng học việc với người lao động không? Bài viết dưới đây sẽ giải đáp những thắc mắc trên của bạn đọc.
Xem thêm

Có được trả lương khi đơn phương chấm dứt hợp đồng thử việc?
10/08/2020
Người lao động và người sử dụng lao động trước khi ký hợp đồng lao động chính thức sẽ thường sẽ ký hợp đồng thử việc trước. Trong quá trình thử việc, người lao động sẽ được trả một mức lương nhất định. Pháp luật quy định là ít nhất 85% mức lương của công việc chính thức. Khi người đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động sẽ không phải báo trước. Thế còn đối với tiền lương trong những  ngày làm việc của người lao động có được thanh toán hay không?
Xem thêm

Nghỉ việc trong thời gian thử việc có cần báo trước không?
10/08/2020
Thử việc quá trình để các bên có thể tìm hiểu lẫn nhau, người sử dụng lao động có thể đánh giá được khả năng làm việc cũng như mức độ phù hợp của người đó với công việc; còn người lao động cũng sẽ hiểu được môi trường làm việc của mình. Tuy là thử việc nhưng bản chất cũng đang bắt đầu một quan hệ lao động. Luật lao động quy định người lao động khi nghỉ việc phải báo trước trong một thời gian nhất định. Vậy, trong thời gian thử việc có phải báo trước khi nghỉ hay không?
Xem thêm

Quay lại công ty cũ làm việc có phải thử việc không?
10/08/2020
Trong mối hệ lao động, người lao động và người sử dụng lao động trước khi ký hợp đồng lao động chính thức sẽ thường ký hợp đồng thử việc trước. Trên thực tế, việc một người đã nghỉ việc hay nói cách khác là đã chấm dứt hợp đồng lao động với người sử dụng lao động nay lại trở lại làm việc. Rất nhiều người băn khoăn rằng khi quay trở lại công ty cũ làm việc có phải thử việc lại không?
Xem thêm

Hết thời hạn thử việc có đương nhiên chuyển sang hợp đồng chính thức không?
10/08/2020
Thử việc là quá trình để các bên có thể tìm hiểu lẫn nhau, người sử dụng lao động có thể đánh giá được khả năng làm việc cũng như mức độ phù hợp của người đó với công việc; còn người lao động cũng sẽ hiểu được môi trường làm việc của mình. Vậy khi kết thúc thời hạn thử việc thì người lao động có đương nhiên được nhận vào làm chính thức hay không?
Xem thêm

Thử việc không đạt yêu cầu có được kéo dài thời gian thực tập không?
29/07/2020
Trong mối hệ lao động, người lao động và người sử dụng lao động trước khi ký hợp đồng lao động chính thức sẽ thường ký hợp đồng thử việc trước. Đây là quá trình để các bên có thể tìm hiểu lẫn nhau, người sử dụng lao động có thể đánh giá được khả năng làm việc cũng như mức độ phù hợp của người đó với công việc; còn người lao động cũng sẽ hiểu được môi trường làm việc của mình. Tuy nhiên, sau khi kết thúc hợp đồng thử việc mà người lao động không đáp ứng được điều kiện thử việc thì có thể kéo dài thời gian thực tập hay không?
Xem thêm

Phân biệt hợp đồng lao động và hợp đồng cộng tác viên
28/07/2020
Cùng bản chất là việc hai bên có thỏa thuận về việc một bên sẽ làm một công việc nào đó và nhận thù lao làm việc từ bên có yêu cầu. Mối quan hệ này thường được thể hiện qua 2 loại hợp đồng chủ yếu là hợp đồng lao động và hợp đồng cộng tác viên. Hai loại hợp đồng này rất hay bị nhầm lẫn với nhau. Trên thực tế, hai loại hợp đồng này có những điểm khác biệt trong một số khía cạnh nhất định.
Xem thêm