Đối tượng không được bảo hộ dưới danh nghĩa sáng chế
10/08/2020
Sáng chế là một trong những yếu tố quan trọng hàng đầu trong quá trình sản xuất kinh doanh của mỗi doanh nghiệp. Cho nên, yêu cầu cấp văn bẳng bảo hộ cho sản phẩm hay quy trình do mình sáng tạo là một điều tất yếu. Vậy khi đăng ký bảo hộ sáng chế, chủ sở hữu cần xác định loại trừ những đối tượng không được bảo hộ dưới danh nghĩa sáng chế. Bài viết dưới đây sẽ giúp bạn trả lời những câu hỏi trên.
Xem thêm

Chuyển nhượng quyền tác giả
10/08/2020
Quyền tác giả là một trong ba loại quyền chính của quyền sở hữu trí tuệ. Bản thân quyền tác giả là một loại quyền tài sản nên chủ sở hữu hoặc chủ thể khác có quyền có thể chuyển nhượng cho cá nhân, cơ quan tổ chức khác. Vậy quyền tác giả được chuyển nhượng như thế nào? Phạm vi chuyển nhượng quyền tác giả? Hợp đồng chuyển nhượng quyền tác giả bao gồm những nội dung gì? Bài viết dưới đây sẽ giúp cho các bạn giải đáp những thắc mắc trên liên quan đến quyền tác giả. 
Xem thêm

Đăng ký sáng chế quốc tế
10/08/2020
Trong thời đại khoa học công nghệ phát triển như vũ bão, các sáng chế được tạo ra ngày càng nhiều để phục vụ cho việc phát triển kinh tế - xã hội. Vì vậy, việc bảo hộ quyền sáng chế được rất nhiều người quan tâm. Những sáng chế này không chỉ gói gọn trong phạm vi lãnh thổ Việt Nam mà còn vươn ra thế giới. Để bảo hộ sáng chế của mình ở đấu trường quốc tế, các chủ sở hữu sáng chế phải thực hiện việc đăng ký sáng chế quốc tế. Vậy để đăng ký sáng chế quốc tế chúng ta cần phải làm gì?
Xem thêm

Đăng ký bảo hộ độc quyền sáng chế tại Việt Nam
10/08/2020
Sáng chế là giải pháp kỹ thuật dưới dạng sản phẩm hoặc quy trình nhằm giải quyết một vấn đề xác định bằng việc ứng dụng các quy luật tự nhiên. Việc bảo hộ các sáng chế sẽ thục đẩy, khuyến khích mọi người tích cực trong việc sáng tạo để tạo ra nhiều sản phẩm, quy trình hiệu quả và ưu việt. Vậy phải làm gì để đăng ký bảo hộ độc quyền sáng chế tại Việt Nam.
Xem thêm

Điều kiện bảo hộ sáng chế
10/08/2020
Để bảo vệ tối đa quyền lợi của chủ sở hữu sở hữu trí tuệ, pháp luật Việt Nam cho phép người có nhu cầu có thể đăng ký bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ của mình. Đối với sáng chế cũng tương tự như vậy. Nhưng không phải cứ là sáng chế thì sẽ được bảo hộ, mà phải đáp ứng đủ điều kiện như pháp luật quy định thì mới được đăng ký bảo hộ sáng chế.
Xem thêm

Chuyển giao quyền sử dụng sáng chế
10/08/2020
Sáng chế là một trong những đối tượng được pháp luật sở hữu trí tuệ Việt Nam bảo hộ, chủ sở hữu sáng chế có quyền sử dụng độc quyền sáng chế trong thời hạn được bảo hộ. Tuy nhiên, cá nhân, tổ chức khác vẫn có thể sử dụng sáng chế nếu được chủ sở hữu sáng chế chuyển giao quyền sử dụng sáng chế. Để tìm hiểu chi tiết, tham khảo bài viết dưới đây.
Xem thêm

Đăng ký bảo hộ độc quyền giải pháp hữu ích tại Việt Nam
10/08/2020
Để được pháp luật bảo hộ đối với giải pháp hữu ích thì chủ sở hữu quyền sở hữu trí tuệ cần phải đăng ký bảo hộ độc quyền giải pháp hữu ích. Vậy pháp luật quy định như thế nào, trình tự thủ tục ra sao, hãy tham khảo thêm trong bài viết dưới đây:
Xem thêm

Chuyển nhượng nhãn hiệu
10/08/2020
Nhãn hiệu là dấu hiệu dùng để phân biệt hàng hóa, dịch vụ của các tổ chức, cá nhân khác nhau. Đối với những nhãn hiệu có giá trị, việc chuyển nhượng nhãn hiệu đem lại một khoản lợi lớn cho chủ sở hữu. Việc chuyển nhượng nhãn hiệu diễn ra ngày càng phổ biến. Vậy để chuyển nhượng nhãn hiệu được tiến hành như thế nào?
Xem thêm