Thông tư số 04/2009/TT-BVHTTDL ngày 16/12/2009 của Bộ trưởng bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch quy định chi tiết thi hành một số quy định tại quy chế hoạt động văn hóa và kinh doanh dịch vụ văn hóa công cộng ban hành kèm theo Nghị định số 103/2009/NĐ-CP
17/09/2019
Số hiệu: 04/2009/TT-BVHTTDL Tình trạng: Còn hiệu lực
Nơi ban hành: Bộ Văn hoá, Thể thao và du lịch Người ký: Hoàng Tuấn Anh
Ngày ban hành: 16/12/2009 Ngày hiệu lực: 01/01/2010
Ngày công báo: 02/01/2010 Số công báo: Từ số 7 đến số 8
Xem thêm

Nghị định số 01/2012/NĐ-CP Sửa đổi, bổ sung, thay thế hoặc bãi bỏ, hủy bỏ các quy định có liên quan đến thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
17/09/2019
Số hiệu: 01/2012/NĐ-CP Tình trạng: Còn hiệu lực
Nơi ban hành: Chính phủ Người ký: Nguyễn Tấn Dũng
Ngày ban hành: 04/01/2012 Ngày hiệu lực: 27/02/2012
Ngày công báo: 18/01/2012 Số công báo: Từ số 103 đến số 104
Xem thêm

Nghị định 79/2014/NĐ-CP quy định chi tiết luật phòng cháy và chữa cháy
16/09/2019
Số hiệu: 79/2014/NĐ-CP Tình trạng: Còn hiệu lực
Nơi ban hành: Chính phủ Người ký: Nguyễn Tấn Dũng
Ngày ban hành: 31/07/2014 Ngày hiệu lực: 15/09/2014
Ngày công báo: 15/08/2014 Số công báo: Từ số 767 đến số 768
Xem thêm

Nghị định số 155/2018/NĐ-CP Sửa đổi, bổ sung một số quy định liên quan đến điều kiện đầu tư kinh doanh thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Y tế;
16/09/2019
Số hiệu: 155/2018/NĐ-CP Tình trạng: Còn hiệu lực
Nơi ban hành: Chính phủ Người ký: Nguyễn Xuân Phúc
Ngày ban hành: 12/11/2018 Ngày hiệu lực: 12/11/2018
Ngày công báo: 26/11/2018 Số công báo: Số 1057
Xem thêm

Nghị định số 109/2016/NĐ-CP Quy định cấp chứng chỉ hành nghề đối với người hành nghề và cấp giấy phép hoạt động đối với cơ sở khám bệnh, chữa bệnh;
16/09/2019
Số hiệu: 109/2016/NĐ-CP Tình trạng: Còn hiệu lực
Nơi ban hành: Chính phủ Người ký: Nguyễn Xuân Phúc
Ngày ban hành: 01/07/2016 Ngày hiệu lực: 01/07/2016
Ngày công báo: 17/02/2017 Số công báo: Từ số 143 đến số 144
Xem thêm

Thông tư 95/2016/TT-BTC Hướng dẫn về đăng ký thuế
16/09/2019
Số hiệu: 95/2016/TT-BTC Tình trạng: Còn hiệu lực
Nơi ban hành: Bộ Tài chính Người ký: Đỗ Hoàng Anh Tuấn
Ngày ban hành: 28/06/2016 Ngày hiệu lực: 12/08/2016
Ngày công báo: 12/08/2016 Số công báo: Từ số 853 đến số 854
Xem thêm

Nghị định 83/2013/NĐ-CP quyết định chi tiết thi hành một số điều của Luật Quản lý thuế và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quản lý thuế;
16/09/2019
Số hiệu: 83/2013/NĐ-CP Tình trạng: Còn hiệu lực
Nơi ban hành: Chính phủ Người ký: Nguyễn Tấn Dũng
Ngày ban hành: 22/07/2013 Ngày hiệu lực: 15/09/2013
Ngày công báo: 05/08/2013 Số công báo: Từ số 455 đến số 456
Xem thêm

Luật số 78/2006/QH11 về quản lý thuế
16/09/2019
Số hiệu: 78/2006/QH11 Tình trạng: Còn hiệu lực
Nơi ban hành: Quốc hội Người ký: Nguyễn Phú Trọng
Ngày ban hành: 29/11/2006 Ngày hiệu lực: 01/07/2007
Ngày công báo: 25/06/2007 Số công báo: Từ số 410 đến số 411
Xem thêm