Nghị định số 135/2018/NĐ-CP Sửa đổi. bổ sung một số điều của nghị định 46/2017/NĐ-CP ngày 21 tháng 4 năm 2017của Chính phủ quy định về điều kiện đầu tư và hoạt động trong lĩnh vực giáo dục
24/09/2019
Số hiệu: 135/2018/NĐ-CP Tình trạng: Còn hiệu lực
Nơi ban hành: Chính phủ Người ký: Nguyễn Xuân Phúc
Ngày ban hành: 04/10/2018 Ngày hiệu lực: 20/11/2018
Ngày công báo: 15/10/2018 Số công báo: Từ số 975 đến số 976
Xem thêm

Nghị định số 46/2017/NĐ-CP ngày ngày 21 tháng 4 năm 2017 quy định về điều kiện đầu tư và hoạt động trong lĩnh vực giáo dục
24/09/2019
Số hiệu: 46/2017/NĐ-CP Tình trạng: Còn hiệu lực
Nơi ban hành: Chính phủ Người ký: Nguyễn Xuân Phúc
Ngày ban hành: 21/04/2017 Ngày hiệu lực: 21/04/2017
Ngày công báo: 01/05/2017 Số công báo: Từ số 303 đến số 304
Xem thêm

Nghị định số 86/2018/NĐ-CP ngày 06/06/2018 về hợp tác và đầu tư nước ngoài trong lĩnh vực giáo dục;
24/09/2019
Số hiệu: 86/2018/NĐ-CP Tình trạng: Còn hiệu lực
Nơi ban hành: Chính phủ Người ký: Nguyễn Xuân Phúc
Ngày ban hành: 06/06/2018 Ngày hiệu lực: 01/08/2018
Ngày công báo: 24/06/2018 Số công báo: Từ số 735 đến số 736
Xem thêm