Nghị định số 168/2017/NĐ – CP Hướng dẫn Luật Du lịch
25/09/2019
Số hiệu: 168/2017/NĐ-CP Tình trạng: Còn hiệu lực
Nơi ban hành: Chính phủ Người ký: Nguyễn Xuân Phúc
Ngày ban hành: 31/12/2017 Ngày hiệu lực: 01/01/2018
Ngày công báo: 10/03/2018 Số công báo: Từ số 429 đến số 430
Xem thêm

Thông tư số 14/2016/TT-BXD hướng dẫn về cấp phép hoạt động xây dựng và quản lý nhà thầu nước ngoài hoạt động xây dựng tại Việt Nam
25/09/2019
Số hiệu: 14/2016/TT-BXD Tình trạng: Còn hiệu lực
Nơi ban hành: Bộ Xây dựng Người ký: Bùi Phạm Khánh
Ngày ban hành: 30/06/2016 Ngày hiệu lực: 15/08/2016
Ngày công báo: 03/08/2016 Số công báo: Từ số 809 đến số 81
Xem thêm

Nghị định 100/2018/NĐ-CP Sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ một số quy định về điều kiện đầu tư kinh doanh thuộc các lĩnh vực quản lý nhà nước của bộ xây dựng
25/09/2019
Số hiệu: 100/2018/NĐ-CP Tình trạng: Còn hiệu lực
Nơi ban hành: Chính phủ Người ký: Nguyễn Xuân Phúc
Ngày ban hành: 16/07/2018 Ngày hiệu lực: 15/09/2018
Ngày công báo: 31/07/2018 Số công báo: Từ số 817 đến số 818
Xem thêm

Nghị định 59/2015/NĐ-CP về quản lý dự án đầu tư xây dựng
25/09/2019
Số hiệu: 59/2015/NĐ-CP Tình trạng: Còn hiệu lực
Nơi ban hành: Chính phủ Người ký: Nguyễn Tấn Dũng
Ngày ban hành: 18/06/2015 Ngày hiệu lực: 05/08/2015
Ngày công báo: 30/06/2015 Số công báo: Từ số 641 đến số 642
Xem thêm

Thông tư số 03/2018/TT-BKHĐT Hướng dẫn và ban hành mẫu văn bản thực hiện thủ tục đầu tư nước ngoài
25/09/2019
Số hiệu: 03/2018/TT-BKHĐT Tình trạng: Còn hiệu lực
Nơi ban hành: Bộ Kế hoạch và Đầu tư Người ký: Nguyễn Chí Dũng
Ngày ban hành: 17/10/2018 Ngày hiệu lực: 01/12/2018
Ngày công báo: 02/11/2018 Số công báo: Từ số 1017 đến số 1018
Xem thêm

Nghị định số 83/2015/NĐ-CP Quy định về đầu tư ra nước ngoài
25/09/2019
Số hiệu: 83/2015/NĐ-CP Tình trạng: Còn hiệu lực
Nơi ban hành: Chính phủ Người ký: Nguyễn Tấn Dũng
Ngày ban hành: 25/09/2015 Ngày hiệu lực: 25/09/2015
Ngày công báo: 12/10/2015 Số công báo: Từ số 1041 đến số 1042
Xem thêm