NGHỊ ĐỊNH 168/2017/NĐ-CP VỀ HƯỚNG DẪN LUẬT DU LỊCH
29/10/2019
 
Số hiệu: 168/2017/NĐ-CP   Loại văn bản: Nghị định
Nơi ban hành: Chính phủ   Người ký: Nguyễn Xuân Phúc
Ngày ban hành: 31/12/2017   Ngày hiệu lực: 01/01/2018
Ngày công báo: 10/03/2018   Số công báo: Từ số 429 đến số 430
  Tình trạng: Còn hiệu lực
Xem thêm

THÔNG TƯ 16/2015/TT-BKHĐT QUY ĐỊNH BIỂU MẪU THỰC HIỆN THỦ TỤC ĐẦU TƯ VÀ BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ TẠI VIỆT NAM DO BỘ TRƯỞNG BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ BAN HÀNH
29/10/2019

THÔNG TƯ 16/2015/TT-BKHĐT QUY ĐỊNH BIỂU MẪU THỰC HIỆN THỦ TỤC ĐẦU TƯ VÀ BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ TẠI VIỆT NAM DO BỘ TRƯỞNG BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ BAN HÀNH

 
Số hiệu: 16/2015/TT-BKHĐT   Loại văn bản: Thông tư
Nơi ban hành: Bộ Kế hoạch và Đầu tư   Người ký: Bùi Quang Vinh
Ngày ban hành: 18/11/2015   Ngày hiệu lực: 02/01/2016
Ngày công báo: 15/01/2016   Số công báo: Từ số 71 đến số 72
  Tình trạng: Còn hiệu lực
Xem thêm

NGHỊ ĐỊNH 118/2015/NĐ-CP HƯỚNG DẪN LUẬT ĐẦU TƯ
29/10/2019

NGHỊ ĐỊNH 118/2015/NĐ-CP HƯỚNG DẪN LUẬT ĐẦU TƯ

 
Số hiệu: 118/2015/NĐ-CP   Loại văn bản: Nghị định
Nơi ban hành: Chính phủ   Người ký: Nguyễn Tấn Dũng
Ngày ban hành: 12/11/2015   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đã biết   Số công báo: Đã biết
  Tình trạng: Đã biết
Xem thêm

THÔNG TƯ 19/2003/TT-BTC HƯỚNG DẪN ĐIỀU CHỈNH TĂNG, GIẢM VỐN ĐIỀU LỆ VÀ QUẢN LÝ CỔ PHIẾU QUỸ TRONG CÔNG TY CỔ PHẦN DO BỘ TÀI CHÍNH BAN HÀNH
29/10/2019

THÔNG TƯ 19/2003/TT-BTC HƯỚNG DẪN ĐIỀU CHỈNH TĂNG, GIẢM VỐN ĐIỀU LỆ VÀ QUẢN LÝ CỔ PHIẾU QUỸ TRONG CÔNG TY CỔ PHẦN DO BỘ TÀI CHÍNH BAN HÀNH

 
Số hiệu: 19/2003/TT-BTC   Loại văn bản: Thông tư
Nơi ban hành: Bộ Tài chính   Người ký: Lê Thị Băng Tâm
Ngày ban hành: 20/03/2003   Ngày hiệu lực: 13/05/2003
Ngày công báo: 28/04/2003   Số công báo: Từ số 28 đến số 29
  Tình trạng: Còn hiệu lực
Xem thêm

CÔNG VĂN 4332/BKHĐT-ĐTNN NĂM 2015 VỀ ÁP DỤNG TẠM THỜI THỦ TỤC, MẪU VĂN BẢN THỰC HIỆN HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ RA NƯỚC NGOÀI DO BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ BAN HÀNH
29/10/2019

CÔNG VĂN 4332/BKHĐT-ĐTNN NĂM 2015 VỀ ÁP DỤNG TẠM THỜI THỦ TỤC, MẪU VĂN BẢN THỰC HIỆN HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ RA NƯỚC NGOÀI DO BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ BAN HÀNH

 
Số hiệu: 4332/BKHĐT-ĐTNN   Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Kế hoạch và Đầu tư   Người ký: Bùi Quang Vinh
Ngày ban hành: 30/06/2015   Ngày hiệu lực: 30/06/2015
  Tình trạng: Không xác định
 
Xem thêm

LUẬT QUẢN LÝ NGOẠI THƯƠNG 2017
28/10/2019
 
Số hiệu: 05/2017/QH14   Loại văn bản: Luật
Nơi ban hành: Quốc hội   Người ký: Nguyễn Thị Kim Ngân
Ngày ban hành: 12/06/2017   Ngày hiệu lực: 01/01/2018
Ngày công báo: 25/07/2017   Số công báo: Từ số 513 đến số 514
  Tình trạng: Còn hiệu lực
Xem thêm

LUẬT ĐẦU TƯ 2014
28/10/2019
 
Số hiệu: 67/2014/QH13   Loại văn bản: Luật
Nơi ban hành: Quốc hội   Người ký: Nguyễn Sinh Hùng
Ngày ban hành: 26/11/2014   Ngày hiệu lực: 01/07/2015
Ngày công báo: 30/12/2014   Số công báo: Từ số 1173 đến số 1174
  Tình trạng: Còn hiệu lực
Xem thêm

LUẬT DOANH NGHIỆP 2014
28/10/2019

LUẬT DOANH NGHIỆP 2014

 
Số hiệu: 68/2014/QH13   Tình trạng: Còn hiệu lực
Nơi ban hành: Quốc hội   Người ký: Nguyễn Sinh Hùng
Ngày ban hành: 26/11/2014   Ngày hiệu lực: 01/07/2015
Ngày công báo: 30/12/2014   Số công báo: Từ số 1175 đến số 1176
     
Xem thêm