THÔNG TƯ 43/2018/TT-BCT QUY ĐỊNH VỀ QUẢN LÝ AN TOÀN THỰC PHẨM THUỘC TRÁCH NHIỆM CỦA BỘ CÔNG THƯƠNG
29/10/2019
 
Số hiệu: 43/2018/TT-BCT   Loại văn bản: Thông tư
Nơi ban hành: Bộ Công thương   Người ký: Trần Tuấn Anh
Ngày ban hành: 15/11/2018   Ngày hiệu lực: 01/01/2019
Ngày công báo: 09/12/2018   Số công báo: Từ số 1095 đến số 1096
  Tình trạng: Còn hiệu lực
Xem thêm

NGHỊ ĐỊNH 67/2013/NĐ-CP HƯỚNG DẪN LUẬT PHÒNG, CHỐNG TÁC HẠI CỦA THUỐC LÁ VỀ KINH DOANH THUỐC LÁ
29/10/2019

NGHỊ ĐỊNH 67/2013/NĐ-CP HƯỚNG DẪN LUẬT PHÒNG, CHỐNG TÁC HẠI CỦA THUỐC LÁ VỀ KINH DOANH THUỐC LÁ

 
Số hiệu: 67/2013/NĐ-CP   Loại văn bản: Nghị định
Nơi ban hành: Chính phủ   Người ký: Nguyễn Tấn Dũng
Ngày ban hành: 27/06/2013   Ngày hiệu lực: 15/08/2013
Ngày công báo: 11/07/2013   Số công báo: Từ số 401 đến số 402
  Tình trạng: Còn hiệu lực
Xem thêm

NGHỊ ĐỊNH 94/2012/NĐ-CP VỀ SẢN XUẤT, KINH DOANH RƯỢU
29/10/2019

NGHỊ ĐỊNH 94/2012/NĐ-CP VỀ SẢN XUẤT, KINH DOANH RƯỢU

 
Số hiệu: 94/2012/NĐ-CP   Loại văn bản: Nghị định
Nơi ban hành: Chính phủ   Người ký: Nguyễn Tấn Dũng
Ngày ban hành: 12/11/2012   Ngày hiệu lực: 01/01/2013
Ngày công báo: 23/11/2012   Số công báo: Từ số 661 đến số 662
  Tình trạng: Hết hiệu lực: 01/11/2017
 
Xem thêm

NGHỊ ĐỊNH 67/2016/NĐ-CP QUY ĐỊNH VỀ ĐIỀU KIỆN SẢN XUẤT, KINH DOANH THỰC PHẨM THUỘC LĨNH VỰC QUẢN LÝ CHUYÊN NGÀNH CỦA BỘ Y TẾ
29/10/2019

NGHỊ ĐỊNH 67/2016/NĐ-CP QUY ĐỊNH VỀ ĐIỀU KIỆN SẢN XUẤT, KINH DOANH THỰC PHẨM THUỘC LĨNH VỰC QUẢN LÝ CHUYÊN NGÀNH CỦA BỘ Y TẾ

 
Số hiệu: 67/2016/NĐ-CP   Loại văn bản: Nghị định
Nơi ban hành: Chính phủ   Người ký: Nguyễn Xuân Phúc
Ngày ban hành: 01/07/2016   Ngày hiệu lực: 01/07/2016
Ngày công báo: 16/07/2016   Số công báo: Từ số 563 đến số 564
  Tình trạng: Còn hiệu lực
 
Xem thêm

NGHỊ ĐỊNH 15/2018/NĐ-CP HƯỚNG DẪN LUẬT AN TOÀN THỰC PHẨM
29/10/2019
 
Số hiệu: 15/2018/NĐ-CP   Loại văn bản: Nghị định
Nơi ban hành: Chính phủ   Người ký: Nguyễn Xuân Phúc
Ngày ban hành: 02/02/2018   Ngày hiệu lực: 02/02/2018
Ngày công báo: 15/02/2018   Số công báo: Từ số 375 đến số 376
  Tình trạng: Còn hiệu lực
 
Xem thêm

LUẬT AN TOÀN THỰC PHẨM NĂM 2010
29/10/2019
 
Số hiệu: 55/2010/QH12   Loại văn bản: Luật
Nơi ban hành: Quốc hội   Người ký: Nguyễn Phú Trọng
Ngày ban hành: 17/06/2010   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đã biết   Số công báo: Đã biết
  Tình trạng: Đã biết
Xem thêm

NGHỊ ĐỊNH 108/2018/NĐ-CP VỀ SỬA ĐỔI, BỔ SUNG NGHỊ ĐỊNH 78/2015/NĐ-CP VỀ ĐĂNG KÝ DOANH NGHIỆP
29/10/2019
 
Số hiệu: 108/2018/NĐ-CP   Loại văn bản: Nghị định
Nơi ban hành: Chính phủ   Người ký: Nguyễn Xuân Phúc
Ngày ban hành: 23/08/2018   Ngày hiệu lực: 10/10/2018
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
  Tình trạng: Còn hiệu lực
Xem thêm

NGHỊ ĐỊNH 96/2015/NĐ-CP HƯỚNG DẪN LUẬT DOANH NGHIỆP
29/10/2019
 
Số hiệu: 96/2015/NĐ-CP   Loại văn bản: Nghị định
Nơi ban hành: Chính phủ   Người ký: Nguyễn Tấn Dũng
Ngày ban hành: 19/10/2015   Ngày hiệu lực: 08/12/2015
Ngày công báo: 30/10/2015   Số công báo: Từ số 1073 đến số 1074
  Tình trạng: Còn hiệu lực
Xem thêm