LUẬT QUẢN LÝ NGOẠI THƯƠNG 2017
28/10/2019
 
Số hiệu: 05/2017/QH14   Loại văn bản: Luật
Nơi ban hành: Quốc hội   Người ký: Nguyễn Thị Kim Ngân
Ngày ban hành: 12/06/2017   Ngày hiệu lực: 01/01/2018
Ngày công báo: 25/07/2017   Số công báo: Từ số 513 đến số 514
  Tình trạng: Còn hiệu lực
Xem thêm

LUẬT ĐẦU TƯ 2014
28/10/2019
 
Số hiệu: 67/2014/QH13   Loại văn bản: Luật
Nơi ban hành: Quốc hội   Người ký: Nguyễn Sinh Hùng
Ngày ban hành: 26/11/2014   Ngày hiệu lực: 01/07/2015
Ngày công báo: 30/12/2014   Số công báo: Từ số 1173 đến số 1174
  Tình trạng: Còn hiệu lực
Xem thêm

LUẬT DOANH NGHIỆP 2014
28/10/2019

LUẬT DOANH NGHIỆP 2014

 
Số hiệu: 68/2014/QH13   Tình trạng: Còn hiệu lực
Nơi ban hành: Quốc hội   Người ký: Nguyễn Sinh Hùng
Ngày ban hành: 26/11/2014   Ngày hiệu lực: 01/07/2015
Ngày công báo: 30/12/2014   Số công báo: Từ số 1175 đến số 1176
     
Xem thêm

LUẬT THƯƠNG MẠI 2005
28/10/2019

LUẬT THƯƠNG MẠI 2005

 
Số hiệu: 36/2005/QH11   Loại văn bản: Luật
Nơi ban hành: Quốc hội   Người ký: Nguyễn Văn An
Ngày ban hành: 14/06/2005   Ngày hiệu lực: 01/01/2006
Ngày công báo: 22/07/2005   Số công báo: Từ số 24 đến số 25
  Tình trạng: Còn hiệu lực
 

 

Xem thêm

Nghị định 78/2015/NĐ-CP hướng dẫn thi hành Luật doanh nghiệp
28/10/2019

NGHỊ ĐỊNH 78/2015/NĐ-CP VỀ ĐĂNG KÝ DOANH NGHIỆP

 
Số hiệu: 78/2015/NĐ-CP   Tình trạng: Còn hiệu lực
Nơi ban hành: Chính phủ   Người ký: Nguyễn Tấn Dũng
Ngày ban hành: 14/09/2015   Ngày hiệu lực: 01/11/2015
Ngày công báo: 27/09/2015   Số công báo: Từ số 1009 đến số 1010
   
Xem thêm

Nghị định 87/2009/NĐ-CP ngày 19 tháng 10 năm 2009 của chính phủ về vận tải đa phương thức
28/10/2019

NGHỊ ĐỊNH 87/2009/NĐ-CP VỀ VẬN TẢI ĐA PHƯƠNG THỨC

 
Số hiệu: 87/2009/NĐ-CP   Tình trạng: Còn hiệu lực
Nơi ban hành: Chính phủ   Người ký: Nguyễn Tấn Dũng
Ngày ban hành: 19/10/2009   Ngày hiệu lực: 15/12/2009
Ngày công báo: 29/10/2009   Số công báo: Từ số 493 đến số 494
   
 
Xem thêm