THÔNG TƯ 02/2017/TT-BKHĐT HƯỚNG DẪN VỀ CƠ CHẾ PHỐI HỢP GIẢI QUYẾT THỦ TỤC ĐĂNG KÝ ĐẦU TƯ VÀ ĐĂNG KÝ DOANH NGHIỆP ĐỐI VỚI NHÀ ĐẦU TƯ NƯỚC NGOÀI
07/11/2019
 
Số hiệu: 02/2017/TT-BKHĐT   Loại văn bản: Thông tư
Nơi ban hành: Bộ Kế hoạch và Đầu tư   Người ký: Nguyễn Chí Dũng
Ngày ban hành: 18/04/2017   Ngày hiệu lực: 15/06/2017
Ngày công báo: 05/05/2017   Số công báo: Từ số 313 đến số 314
  Tình trạng: Còn hiệu lực
Xem thêm

NGHỊ ĐỊNH 54/2019/NĐ-CP QUY ĐỊNH VỀ KINH DOANH DỊCH VỤ KARAOKE, DỊCH VỤ VŨ TRƯỜNG
29/10/2019
 
Số hiệu: 54/2019/NĐ-CP   Loại văn bản: Nghị định
Nơi ban hành: Chính phủ   Người ký: Nguyễn Xuân Phúc
Ngày ban hành: 19/06/2019   Ngày hiệu lực: 01/09/2019
Ngày công báo: 30/06/2019   Số công báo: Từ số 515 đến số 516
  Tình trạng: Còn hiệu lực
 
Xem thêm