Ép người lao động nghỉ việc, doanh nghiệp bị xử lý như thế nào?
24/09/2020
Mối quan hệ giữa người lao động và người sử dụng lao động được ràng buộc với nhau bởi một hợp đồng lao động. Việc chấm dứt những hợp đồng lao động này phải được thực hiện theo quy định của pháp luật. Trong trường hợp người sử dụng lao động muốn chấm dứt hợp động lao động với người lao động thì cũng phải thực hiện theo quy định của pháp luật. Tuy nhiên, có rất nhiều người lao động bị doanh nghiệp ép phải chấm dứt hợp đồng lao động. Vậy, hành vi này của doanh nghiệp bị xử lý như thế nào?
Xem thêm

Những quyền lợi của người lao động bị xâm phạm nhiều nhất
24/09/2020
Mối quan hệ giữa người lao động và người sử dụng lao động luôn là mối quan hệ được nhiều người quan tâm. Về mặt lý thuyết, mối quan hệ này là sự trao đổi công bằng giữa sức lao động và chi phí trả cho sức lao động đó. Tuy nhiên trên thực tế, người lao động luôn trong tình trạng yếu thế hơn và có rất nhiều quyền lợi của người lao động bị xâm phạm. Bài viết dưới đây sẽ chỉ rõ những quyền lợi của người lao động hay bị xâm phạm nhất.
Xem thêm

Khi nào được đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động?
07/09/2020
Chấm dứt hợp đồng lao động là một sự kiện pháp lý rất quan trọng bởi đó là sự kết thúc một quan hệ lao động và làm ảnh hưởng không nhỏ đến cuộc sống của người lao động. Vậy nếu chấm dứt hợp đồng lao động nhưng là ý chí của một bên trong quan hệ lao động đó thì như thế nào và khi nào được đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động?
Xem thêm