Thủ tục thành lập công ty kinh doanh dịch vụ cầm đồ trong nước
10/06/2020
Khách hàng đang muốn thành lập Công ty kinh doanh dịch vụ cầm đồ. Kinh doanh dịch vụ cầm đồ là ngành nghề kinh doanh có điều kiện, vì vậy chủ cửa hàng kinh doanh hay cửa hàng, cơ sở kinh doanh phải đảm bảo những điều kiện cụ thể theo quy định của pháp luật. Khách hàng mong muốn Công ty Luật HDS tư vấn về các vấn đề pháp lý trong việc thay thành lập công ty kinh doanh dịch vụ cầm đồ vốn trong nước và đại diện thực hiện các thủ tục hành chính trong việc thay đổi Giấy chứng nhận này.
Xem thêm

Dịch vụ vận tải đa phương quốc tế
10/06/2020
Công ty kinh doanh các phương thức vận tải tham gia vào hoạt động vận tải đa phương thức phải đáp ứng các điều kiện kinh doanh theo quy định của pháp luật tương ứng với mỗi phương thức vận tải. Khách hàng mong muốn Công ty Luật HDS tư vấn về các vấn đề pháp lý trong việc thay đổi Giấy chứng nhận doanh nghiệp khoa học và công nghệ và đại diện thực hiện các thủ tục hành chính trong việc thay đổi Giấy chứng nhận này.
Xem thêm

Thủ tục cấp giấy phép kinh doanh, giấy phép lập cơ sở bán lẻ của doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài
03/06/2020
Tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài thực hiện hoạt động mua bán hàng hóa và các hoạt động liên quan trực tiếp đến mua bán hàng hóa tại Việt Nam cần tuân theo quy định chặt chẽ của pháp luật Việt Nam. Khách hàng mong muốn Công ty Luật HDS tư vấn về các vấn đề pháp lý trong việc cấp giấy phép kinh doanh, giấy phép lập cơ sở bán lẻ của doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài và đại diện thực hiện các thủ tục hành chính trong việc đăng ký doanh nghiệp cho Khách hàng.
Xem thêm

Thành lập trung tâm tư vấn xuất khẩu lao động vốn trong nước
03/06/2020
Khách hàng dự kiến thành lập doanh nghiệp 100% vốn trong nước Kinh doanh dịch vụ Tư vấn xuất khẩu lao động. Khách hàng mong muốn Công ty Luật HDS tư vấn về các vấn đề pháp lý trong việc thành lập Doanh nghiệp 100% vốn trong nước Kinh doanh dịch vụ Tư vấn xuất khẩu lao động và đại diện thực hiện các thủ tục hành chính trong việc đăng ký doanh nghiệp cho Khách hàng.
Xem thêm

Thành lập doanh nghiệp có vốn nước ngoài kinh doanh dịch vụ bất động sản
01/06/2020
Nhà đầu tư nước ngoài dự kiến thành lập doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài với lĩnh vực đầu tư là Kinh doanh Bất động sản. Nhà đầu tư mong muốn Công ty luật HDS tư vấn về các vấn đề pháp lý trong việc thành lập Doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài Kinh doanh Bất động sản và đại diện thực hiện các thủ tục hành chính trong việc đăng ký đầu tư và đăng ký doanh nghiệp cho nhà đầu tư.
Xem thêm

Thủ tục chuyển nhượng dự án đầu tư
01/06/2020
Trong quá trình hoạt động đầu tư, vì nhiều lý do mà nhà đầu tư quyết định chuyển nhượng dự án đầu tư của mình. Nhà đầu tư mong muốn Công ty luật HDS tư vấn về các vấn đề pháp lý và đại diện thực hiện các thủ tục để chuyển nhượng dự án đầu tư.
Xem thêm

Thành lập trung tâm ngoại ngữ có vốn đầu tư nước ngoài
01/06/2020
Nhà đầu tư nước ngoài dự kiến mở công ty tại Việt Nam với lĩnh vực Kinh doanh dịch vụ giáo dục – đào tạo ngoại ngữ. Đây là ngành nghề kinh doanh có điều kiện, có mã ngành VSIC 8559 và mã CPC 929. Nhà đầu tư mong muốn Công ty luật HDS tư vấn về các vấn đề pháp lý và đại diện thực hiện các thủ tục để thành lập trung tâm ngoại ngữ có vốn đầu tư nước ngoài tại Việt Nam.
Xem thêm

Thủ tục xin giấy phép kinh doanh dịch vụ Karaoke có vốn nước ngoài
28/05/2020
Nhà đầu tư nước ngoài dự kiến mở công ty tại Việt Nam với lĩnh vực Kinh doanh dịch vụ karaoke. Kinh doanh dịch vụ karaoke là ngành nghề kinh doanh có điều kiện về an ninh, trật tự có mã ngành là 9329. Nhà đầu tư mong muốn Công ty luật HDS tư vấn về các vấn đề pháp lý và đại diện thực hiện các thủ tục để xin kinh doanh dịch vụ karaoke có vốn nước ngoài. Xem thêm