Điều kiện bảo hộ quyền tác giả
03/07/2020
Bảo hộ quyền tác giả là nội dung quan trong trong việc bảo vệ các giá trị trí tuệ của người sáng tác. Thông qua việc bảo hộ về quyền tác giả, việc sáng tạo các giá trị khoa học - nghệ thuật được đảm bảo và phát triển mạnh mẽ. Pháp luật về sở hữu trí tuệ Việt Nam đã có những quy định để bảo hộ quyền tác giả. Vậy điều kiện để bảo hộ quyền tác giả là gì?
Xem thêm

Bảo hộ quyền tác giả đối với tác phẩm phái sinh
03/07/2020
Với sự phát triển chóng mặt của công nghệ thông tin, một tác phẩm có thể bị sao chép và lưu truyền rộng rãi một cách nhanh chóng, trái phép, có thể thông qua internet hoặc các công nghệ khác. Điều này gây ảnh hưởng rất nghiêm trọng đến quyền và lợi ích của chính tác giả của tác phẩm đó. Tuy nhiên, có những tác phẩm được tạo ra từ chính tác phẩm gốc ban đầu nhưng lại được pháp luật cho phép và bảo hộ, đó là tác phẩm phái sinh. Xem thêm

Giấy phép nhập khẩu rượu ngoại
21/06/2020
Khách hàng có nhu cầu xin cấp giấy phép nhập khẩu rượu ngoại. Khách hàng mong muốn Công ty Luật HDS tư vấn về các vấn đề pháp lý về điều kiện để cấp giấy phép nhập khẩu rượu và đại diện khách hàng thực hiện các thủ tục để xin cấp giấy phép nhập khẩu rượu ngoại.
Xem thêm

Thành lập công ty sản xuất thực phẩm
21/06/2020
Khách hàng đang muốn thành lập thành lập công ty sản xuất thực phẩm với Vốn đầu tư trong nước. Khách hàng mong muốn Công ty Luật HDS tư vấn về các vấn đề pháp lý trong việc thành lập thành lập công ty sản xuất thực phẩm và đại diện thực hiện các thủ tục hành chính trong việc thành lập thành lập công ty sản xuất thực phẩm này.
Xem thêm

Thành lập hộ kinh doanh cá thể kinh doanh mua bán điện thoại
21/06/2020
Khách hàng đang muốn thành lập hộ kinh doanh cá thể thực hiện hoạt động kinh doanh mua bán điện thoại. Khách hàng mong muốn Công ty Luật HDS tư vấn về các vấn đề pháp lý trong việc thành lập hộ kinh doanh cá thể và đại diện thực hiện các thủ tục hành chính trong việc thành lập hộ kinh doanh cá thể kinh doanh lĩnh vực này.
Xem thêm

Thủ tục chuyển đổi loại hình doanh nghiệp
16/06/2020
Khách hàng đang muốn Thay đổi cơ cấu Công ty, Thay đổi số lượng Thành viên/Cổ đông của Công ty để phù hợp với định hướng kinh doanh của Công ty. Khách hàng mong muốn Công ty Luật HDS tư vấn về các vấn đề pháp lý trong việc chuyển đổi loại hình doanh nghiệp và đại diện thực hiện các thủ tục hành chính trong việc chuyển đổi loại hình doanh nghiệp.
Xem thêm

Thủ tục thay đổi người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp
16/06/2020

Khách hàng đang muốn Thay đổi Người đại diện theo Pháp luật của công ty để phù hợp với mục đích kinh doanh của Công ty. Khách hàng mong muốn Công ty Luật HDS tư vấn về các vấn đề pháp lý trong việc Thay đổi Người đại diện theo Pháp luật và đại diện thực hiện các thủ tục hành chính trong việc Thay đổi Người đại diện theo Pháp luật.

Xem thêm

Thay đổi tên doanh nghiệp
16/06/2020

Khách hàng đang muốn Thay đổi tên Công ty để phù hợp với mục đích kinh doanh của Công ty. Khách hàng mong muốn Công ty Luật HDS tư vấn về các vấn đề pháp lý trong việc Thay đổi tên Công ty và đại diện thực hiện các thủ tục hành chính trong việc Thay đổi tên Công ty.

Xem thêm