Giấy phép nhập khẩu rượu ngoại
21/06/2020
Khách hàng có nhu cầu xin cấp giấy phép nhập khẩu rượu ngoại. Khách hàng mong muốn Công ty Luật HDS tư vấn về các vấn đề pháp lý về điều kiện để cấp giấy phép nhập khẩu rượu và đại diện khách hàng thực hiện các thủ tục để xin cấp giấy phép nhập khẩu rượu ngoại.
Xem thêm

Thành lập công ty sản xuất thực phẩm
21/06/2020
Khách hàng đang muốn thành lập thành lập công ty sản xuất thực phẩm với Vốn đầu tư trong nước. Khách hàng mong muốn Công ty Luật HDS tư vấn về các vấn đề pháp lý trong việc thành lập thành lập công ty sản xuất thực phẩm và đại diện thực hiện các thủ tục hành chính trong việc thành lập thành lập công ty sản xuất thực phẩm này.
Xem thêm

Thành lập hộ kinh doanh cá thể kinh doanh mua bán điện thoại
21/06/2020
Khách hàng đang muốn thành lập hộ kinh doanh cá thể thực hiện hoạt động kinh doanh mua bán điện thoại. Khách hàng mong muốn Công ty Luật HDS tư vấn về các vấn đề pháp lý trong việc thành lập hộ kinh doanh cá thể và đại diện thực hiện các thủ tục hành chính trong việc thành lập hộ kinh doanh cá thể kinh doanh lĩnh vực này.
Xem thêm

Thủ tục chuyển đổi loại hình doanh nghiệp
16/06/2020
Khách hàng đang muốn Thay đổi cơ cấu Công ty, Thay đổi số lượng Thành viên/Cổ đông của Công ty để phù hợp với định hướng kinh doanh của Công ty. Khách hàng mong muốn Công ty Luật HDS tư vấn về các vấn đề pháp lý trong việc chuyển đổi loại hình doanh nghiệp và đại diện thực hiện các thủ tục hành chính trong việc chuyển đổi loại hình doanh nghiệp.
Xem thêm

Thủ tục thay đổi người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp
16/06/2020

Khách hàng đang muốn Thay đổi Người đại diện theo Pháp luật của công ty để phù hợp với mục đích kinh doanh của Công ty. Khách hàng mong muốn Công ty Luật HDS tư vấn về các vấn đề pháp lý trong việc Thay đổi Người đại diện theo Pháp luật và đại diện thực hiện các thủ tục hành chính trong việc Thay đổi Người đại diện theo Pháp luật.

Xem thêm

Thay đổi tên doanh nghiệp
16/06/2020

Khách hàng đang muốn Thay đổi tên Công ty để phù hợp với mục đích kinh doanh của Công ty. Khách hàng mong muốn Công ty Luật HDS tư vấn về các vấn đề pháp lý trong việc Thay đổi tên Công ty và đại diện thực hiện các thủ tục hành chính trong việc Thay đổi tên Công ty.

Xem thêm

Nhập khẩu và kinh doanh thuốc lá điếu, xì gà
14/06/2020
Về nguyên tắc, sản phẩm thuốc lá, trong đó có thuốc lá điếu, xì gà là mặt hàng không khuyến khích tiêu dùng theo Công ước khung về kiểm soát thuốc lá (FCTC) của Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) mà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là thành viên. Thuốc lá điếu, xì gà nhập khẩu và lưu thông trên thị trường phải đáp ứng nhiều điều kiện khác nhau. Khách hàng mong muốn Công ty Luật HDS tư vấn về các vấn đề pháp lý trong việc nhập khẩu và kinh doanh thuốc là điếu, xì gà.
Xem thêm

Thủ tục thành lập chi nhánh
14/06/2020
Khách hàng đang muốn thành lập Chi nhánh để mở rộng hoạt động kinh doanh của Doanh nghiệp và đại diện theo uỷ quyền và bảo vệ lợi ích của doanh nghiệp. Khách hàng mong muốn Công ty Luật HDS tư vấn về các vấn đề pháp lý trong việc thành lập Chi nhánh và đại diện thực hiện các thủ tục hành chính trong việc thành lập Chi nhánh này.
Xem thêm