Quyền liên quan đến quyền tác giả
08/07/2020
Bên cạnh quyền tác giả thì các quyền liên quan đến quyền tác giả cũng là một trong những đối tượng của Luật sở hữu trí tuệ . Quyền liên quan đến quyền tác giả bảo hộ những đối tượng nào và điều kiện bảo hộ như thế nào? Bài viết của chúng tôi dưới đấy sẽ đưa đến cho các bạn những vẫn đề cơ bản nhất về “Quyền liên quan đến quyền tác giả”
Xem thêm

Trường hợp sử dụng quyền liên quan không phải xin phép
08/07/2020
Quyền liên quan là một trong những đối tượng được bảo vệ bởi luật sở hữu trí tuệ. Pháp luật về sở hữu trí tuệ quy định rất linh hoạt về một số trường hợp có thể sử dụng quyền liên quan mà không cần phải xin phép, nhưng vậy còn tiền nhuận bút, thù lao có phải trả hay không? Hãy tìm hiểu bài viết dưới đây:
Xem thêm

Hành vi xâm phạm các quyền liên quan đến quyền tác giả
08/07/2020
Như đã thấy, quyền tác giả là một trong những quyền rất dễ bị xâm phạm nhất bởi rất nhiều yếu tố. Nhưng bên cạnh quyền tác giả thì còn có các quyền liên quan đến quyền tác giả. Đây cũng là đối tượng bị vi phạm quyền sở hữu trí tuệ. Vậy có lưu ý gì về những hành vi xâm phạm này?
Xem thêm

Những hành vi xâm phạm quyền tác giả
07/07/2020
Quyền tác giả là quyền của tổ chức, cá nhân đối với tác phẩm do mình sáng tạo ra hoặc sở hữu. Quyền tác giả được dùng để bảo vệ các giá trị sáng tạo, công sức lao động của tác giả. Tuy nhiên, hiện nay, do lý do khách quan hoặc chủ quan rất nhiều tác phẩm bị xâm phạm quyền tác giả. Những hành vi xâm phậm quyền tác giả rất đa dạng. Vậy những hành vi nào được coi là xâm phạm quyền tác giả ?
Xem thêm

Hủy bỏ hiệu lực giấy chứng nhận đăng ký quyền tác giả
07/07/2020
Giấy chứng nhận đăng ký quyền tác giả là một loại giấy tờ chứng minh quyền sở hữu tác phẩm một cách hợp pháp, là một căn cứ chứng minh quyền sở hữu tác phẩm nếu chẳng may có tranh chấp xảy ra. Tuy nhiên cũng có rất nhiều trường hợp chủ sở hữu quyền tác giả muốn hủy bỏ Giấy chứng nhận đó vì một số lý do nhất định. Vậy pháp luật quy định như thế nào và làm sao để hủy bỏ Giấy chứng nhận đăng ký quyền tác giả?
Xem thêm

Xử lý như thế nào khi bị xâm phạm quyền tác giả
06/07/2020
Tài sản sở hữu trí tuệ là tài sản có giá trị và có khả năng tạo ra lợi nhuận lớn cho chính chủ sở hữu. Chính vì thế mà lại càng có nguy cơ trở thành đối tượng bị xâm phạm cao, trong đó cũng bao gồm cả quyền tác giả. Vậy, khi xuất hiện các hành vi vi phạm quyền tác giả thì phải xử lý như thế nào?
Xem thêm

Thời hạn bảo hộ quyền tác giả
03/07/2020
Một trong những đặc điểm của quyền tác giả đó là việc xác lập quyền theo cơ chế bảo hộ tự động. Nếu như quyền sở hữu công nghiệp được xác lập dựa trên việc đăng ký với cơ quan nhà nước có thẩm quyền thì đối với quyền tác giả thì quyền này được bảo hộ một cách tự động. Vậy quyền tác giả được bảo hộ trong bao lâu và thời gian đó được xác định như thế nào?
Xem thêm

Đăng ký bảo hộ quyền tác giả
03/07/2020
Đăng ký bản quyền là việc chủ sở hữu tác phẩm, tác giả sáng tạo ra tác phẩm tiến hành các thủ tục pháp lý tại Cục bản quyền tác giả để bảo hộ tác phẩm của mình. Sau khi đăng ký, Cục bản quyền sẽ Cấp giấy chứng nhận đăng ký cho chủ sở hữu tại Việt Nam. Vậy thủ tục đăng ký bảo hộ quyền tác giả được thực hiện như thế nào?
Xem thêm