Hành vi xâm phạm các quyền liên quan đến quyền tác giả
08/07/2020
Như đã thấy, quyền tác giả là một trong những quyền rất dễ bị xâm phạm nhất bởi rất nhiều yếu tố. Nhưng bên cạnh quyền tác giả thì còn có các quyền liên quan đến quyền tác giả. Đây cũng là đối tượng bị vi phạm quyền sở hữu trí tuệ. Vậy có lưu ý gì về những hành vi xâm phạm này?
Xem thêm

Những hành vi xâm phạm quyền tác giả
07/07/2020
Quyền tác giả là quyền của tổ chức, cá nhân đối với tác phẩm do mình sáng tạo ra hoặc sở hữu. Quyền tác giả được dùng để bảo vệ các giá trị sáng tạo, công sức lao động của tác giả. Tuy nhiên, hiện nay, do lý do khách quan hoặc chủ quan rất nhiều tác phẩm bị xâm phạm quyền tác giả. Những hành vi xâm phậm quyền tác giả rất đa dạng. Vậy những hành vi nào được coi là xâm phạm quyền tác giả ?
Xem thêm

Hủy bỏ hiệu lực giấy chứng nhận đăng ký quyền tác giả
07/07/2020
Giấy chứng nhận đăng ký quyền tác giả là một loại giấy tờ chứng minh quyền sở hữu tác phẩm một cách hợp pháp, là một căn cứ chứng minh quyền sở hữu tác phẩm nếu chẳng may có tranh chấp xảy ra. Tuy nhiên cũng có rất nhiều trường hợp chủ sở hữu quyền tác giả muốn hủy bỏ Giấy chứng nhận đó vì một số lý do nhất định. Vậy pháp luật quy định như thế nào và làm sao để hủy bỏ Giấy chứng nhận đăng ký quyền tác giả?
Xem thêm

Xử lý như thế nào khi bị xâm phạm quyền tác giả
06/07/2020
Tài sản sở hữu trí tuệ là tài sản có giá trị và có khả năng tạo ra lợi nhuận lớn cho chính chủ sở hữu. Chính vì thế mà lại càng có nguy cơ trở thành đối tượng bị xâm phạm cao, trong đó cũng bao gồm cả quyền tác giả. Vậy, khi xuất hiện các hành vi vi phạm quyền tác giả thì phải xử lý như thế nào?
Xem thêm

Thời hạn bảo hộ quyền tác giả
03/07/2020
Một trong những đặc điểm của quyền tác giả đó là việc xác lập quyền theo cơ chế bảo hộ tự động. Nếu như quyền sở hữu công nghiệp được xác lập dựa trên việc đăng ký với cơ quan nhà nước có thẩm quyền thì đối với quyền tác giả thì quyền này được bảo hộ một cách tự động. Vậy quyền tác giả được bảo hộ trong bao lâu và thời gian đó được xác định như thế nào?
Xem thêm

Đăng ký bảo hộ quyền tác giả
03/07/2020
Đăng ký bản quyền là việc chủ sở hữu tác phẩm, tác giả sáng tạo ra tác phẩm tiến hành các thủ tục pháp lý tại Cục bản quyền tác giả để bảo hộ tác phẩm của mình. Sau khi đăng ký, Cục bản quyền sẽ Cấp giấy chứng nhận đăng ký cho chủ sở hữu tại Việt Nam. Vậy thủ tục đăng ký bảo hộ quyền tác giả được thực hiện như thế nào?
Xem thêm

Điều kiện bảo hộ quyền tác giả
03/07/2020
Bảo hộ quyền tác giả là nội dung quan trong trong việc bảo vệ các giá trị trí tuệ của người sáng tác. Thông qua việc bảo hộ về quyền tác giả, việc sáng tạo các giá trị khoa học - nghệ thuật được đảm bảo và phát triển mạnh mẽ. Pháp luật về sở hữu trí tuệ Việt Nam đã có những quy định để bảo hộ quyền tác giả. Vậy điều kiện để bảo hộ quyền tác giả là gì?
Xem thêm

Bảo hộ quyền tác giả đối với tác phẩm phái sinh
03/07/2020
Với sự phát triển chóng mặt của công nghệ thông tin, một tác phẩm có thể bị sao chép và lưu truyền rộng rãi một cách nhanh chóng, trái phép, có thể thông qua internet hoặc các công nghệ khác. Điều này gây ảnh hưởng rất nghiêm trọng đến quyền và lợi ích của chính tác giả của tác phẩm đó. Tuy nhiên, có những tác phẩm được tạo ra từ chính tác phẩm gốc ban đầu nhưng lại được pháp luật cho phép và bảo hộ, đó là tác phẩm phái sinh. Xem thêm