Tra cứu nhãn hiệu
09/07/2020
Nhãn hiệu là dấu hiệu dùng để phân biệt hàng hóa, dịch vụ của các tổ chức, cá nhân khác nhau. Khi thực hiện đăng ký bảo hộ nhãn hiệu thì tra cứu nhãn hiệu là một khâu quan trọng để xem xét xem nhãn hiệu của mình có bị trùng hoặc tương tự với các nhãn hiệu đã được đăng ký trước đó không. Vậy, làm thế nào để có thể tra cứu nhãn hiệu một cách chính xác nhất.
Xem thêm

Trường hợp nào sử dụng tác phẩm không phải xin phép?
08/07/2020
Các tác phẩm được sáng tạo ra hiện nay đều được bảo hộ quyền tác giả một cách tự động. Để sử dụng các tác phẩm không phải của mình thì các các nhân tổ chức phải được sự cho phép của chủ sở hữu hoặc tác giả. Một trong các nội dung của quyền tác giả đó là quyền được hưởng nhận bút, hưởng thù lao, hưởng lợi ích vật chất khi tác phẩm được người khác sử dụng. Vậy, các quyền này được pháp luật Sở hữu trí tuệ giải quyết như thế nào?
Xem thêm

Quyền liên quan đến quyền tác giả
08/07/2020
Bên cạnh quyền tác giả thì các quyền liên quan đến quyền tác giả cũng là một trong những đối tượng của Luật sở hữu trí tuệ . Quyền liên quan đến quyền tác giả bảo hộ những đối tượng nào và điều kiện bảo hộ như thế nào? Bài viết của chúng tôi dưới đấy sẽ đưa đến cho các bạn những vẫn đề cơ bản nhất về “Quyền liên quan đến quyền tác giả”
Xem thêm

Trường hợp sử dụng quyền liên quan không phải xin phép
08/07/2020
Quyền liên quan là một trong những đối tượng được bảo vệ bởi luật sở hữu trí tuệ. Pháp luật về sở hữu trí tuệ quy định rất linh hoạt về một số trường hợp có thể sử dụng quyền liên quan mà không cần phải xin phép, nhưng vậy còn tiền nhuận bút, thù lao có phải trả hay không? Hãy tìm hiểu bài viết dưới đây:
Xem thêm

Hành vi xâm phạm các quyền liên quan đến quyền tác giả
08/07/2020
Như đã thấy, quyền tác giả là một trong những quyền rất dễ bị xâm phạm nhất bởi rất nhiều yếu tố. Nhưng bên cạnh quyền tác giả thì còn có các quyền liên quan đến quyền tác giả. Đây cũng là đối tượng bị vi phạm quyền sở hữu trí tuệ. Vậy có lưu ý gì về những hành vi xâm phạm này?
Xem thêm

Những hành vi xâm phạm quyền tác giả
07/07/2020
Quyền tác giả là quyền của tổ chức, cá nhân đối với tác phẩm do mình sáng tạo ra hoặc sở hữu. Quyền tác giả được dùng để bảo vệ các giá trị sáng tạo, công sức lao động của tác giả. Tuy nhiên, hiện nay, do lý do khách quan hoặc chủ quan rất nhiều tác phẩm bị xâm phạm quyền tác giả. Những hành vi xâm phậm quyền tác giả rất đa dạng. Vậy những hành vi nào được coi là xâm phạm quyền tác giả ?
Xem thêm

Hủy bỏ hiệu lực giấy chứng nhận đăng ký quyền tác giả
07/07/2020
Giấy chứng nhận đăng ký quyền tác giả là một loại giấy tờ chứng minh quyền sở hữu tác phẩm một cách hợp pháp, là một căn cứ chứng minh quyền sở hữu tác phẩm nếu chẳng may có tranh chấp xảy ra. Tuy nhiên cũng có rất nhiều trường hợp chủ sở hữu quyền tác giả muốn hủy bỏ Giấy chứng nhận đó vì một số lý do nhất định. Vậy pháp luật quy định như thế nào và làm sao để hủy bỏ Giấy chứng nhận đăng ký quyền tác giả?
Xem thêm

Xử lý như thế nào khi bị xâm phạm quyền tác giả
06/07/2020
Tài sản sở hữu trí tuệ là tài sản có giá trị và có khả năng tạo ra lợi nhuận lớn cho chính chủ sở hữu. Chính vì thế mà lại càng có nguy cơ trở thành đối tượng bị xâm phạm cao, trong đó cũng bao gồm cả quyền tác giả. Vậy, khi xuất hiện các hành vi vi phạm quyền tác giả thì phải xử lý như thế nào?
Xem thêm