Sửa đổi giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu
13/07/2020

Văn bằng bảo hộ nhãn hiệu là giấy tờ xác lập sự bảo hộ về sở hữu trí tuệ đối với nhãn hiệu đó. Trong một số trường hợp một số thông tin trong văn bằng bảo hộ có sai lệch hoặc thay đổi so với thực tế vì vậy cần phải thực hiện việc sửa đổi văn bằng bảo hộ. Thủ tục sửa đổi văn bằng bảo hộ nhãn hiệu được thực hiện như thế nào?

Xem thêm

Giải quyết tranh chấp nhãn hiệu
13/07/2020
Trong nền kinh tế hiện nay, sở hữu trí tuệ được coi như một loại tài sản vô hình. Kéo theo đó các vụ tranh chấp và vi phạm về quyền sở hữu trí tuệ nói chung và sở hữu về nhãn hiệu nói riêng ngày càng nhiều. Vậy, khi xảy ra tranh chấp về nhãn hiệu thì cần phải làm gì để bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của mình.
Xem thêm

Thế nào là nhãn hiệu không có khả năng phân biệt?
13/07/2020
Nhãn hiệu là dấu hiệu để phân biệt hàng hóa, dịch vụ của các tổ chức, cá nhân khác nhau. Nếu dấu hiệu đó không có khả năng phân biệt với hàng hóa, dịch vụ của cá nhân, tổ chức khác thì sẽ không được bảo hộ dưới dạng nhãn hiệu. Vậy quy định của pháp luật về nhãn hiệu không có khả năng phân biệt như thế nào?
Xem thêm

Điều kiện bảo hộ nhãn hiệu
13/07/2020
Như đã biết, nhãn hiệu là một trong những tài sản sở hữu trí tuệ giá trị nhất của doanh nghiệp. Để bảo vệ tối ưu quyền và lợi ích của chính doanh nghiệp thì cần phải có sự bảo hộ của pháp luật. Nhưng doanh nghiệp cần phải lưu ý các điều kiện mà pháp luật quy định phải đáp ứng để được bảo hộ cho nhãn hiệu của mình.
Xem thêm

Bảo hộ nhãn hiệu nổi tiêng
13/07/2020
Nhãn hiệu là dấu hiệu dùng để phân biệt hàng hóa, dịch vụ của các tổ chức, cá nhân khác nhau. Các hàng hóa, dịch vụ có chất lượng tốt, được nhiều người tiêu dung biết đến dẫn dẫn trở thành nổi tiếng là tiền đề tại ra để hình thành khái niệm “nhãn hiệu nổi tiếng”. Nhãn hiệu nổi tiếng mang lại giá trị thương mại vô cùng lớn cho các doanh nghiệp. Vậy,Luật sở hữu trí tuệ bảo hộ như thế nào đối với nhãn hiệu nổi tiếng.
Xem thêm

Khi nào nhãn hiệu bị từ chối bảo hộ
13/07/2020
Bảo hộ nhãn hiệu ngày càng có vai trò quan trong thời bối cảnh nền kinh tế phát triển và hội nhập sâu rộng như hiện nay. Việc đăng ký bảo hô nhãn hiệu không chỉ để phần biệt hàng hóa dịch vụ cùng chủng loại mà đăng ký bảo hộ nhãn hiệu thì chủ sở hữu sẽ được độc quyền khai thác lợi ích thương mại từ nhãn hiệu của mình.Tuy nhiên, không phải lúc nào nộp đơn bảo hộ nhãn hiệu là 100% được bảo hộ. Những lý do nào kiến nhãn hiệu bị từ chối bảo hộ. Hay cùng tìm hiểu với chúng tôi với bài viết dưới đây.
Xem thêm

Tra cứu nhãn hiệu
09/07/2020
Nhãn hiệu là dấu hiệu dùng để phân biệt hàng hóa, dịch vụ của các tổ chức, cá nhân khác nhau. Khi thực hiện đăng ký bảo hộ nhãn hiệu thì tra cứu nhãn hiệu là một khâu quan trọng để xem xét xem nhãn hiệu của mình có bị trùng hoặc tương tự với các nhãn hiệu đã được đăng ký trước đó không. Vậy, làm thế nào để có thể tra cứu nhãn hiệu một cách chính xác nhất.
Xem thêm

Trường hợp nào sử dụng tác phẩm không phải xin phép?
08/07/2020
Các tác phẩm được sáng tạo ra hiện nay đều được bảo hộ quyền tác giả một cách tự động. Để sử dụng các tác phẩm không phải của mình thì các các nhân tổ chức phải được sự cho phép của chủ sở hữu hoặc tác giả. Một trong các nội dung của quyền tác giả đó là quyền được hưởng nhận bút, hưởng thù lao, hưởng lợi ích vật chất khi tác phẩm được người khác sử dụng. Vậy, các quyền này được pháp luật Sở hữu trí tuệ giải quyết như thế nào?
Xem thêm