MUA BÁN - SÁP NHẬP

Xu thế thay đổi của thị trường cũng như sự phát triển liên tục của cơ chế pháp lý tại Việt Nam không chỉ tạo các điều kiện thuận lợi cho hoạt động kinh tế nhưng cũng có thể khiến cho các doanh nghiệp và nhà đầu tư phải thay đổi cơ chế kinh doanh, đánh giá lại cấu trúc doanh nghiệp. Dựa trên thực tiễn này, chúng tôi trợ giúp khách hàng để thực hiện các hoạt động mua bán và sáp nhập doanh nghiệp, thành lập doanh nghiệp mới hoặc điều chỉnh các hoạt động kinh doanh,..v..v…
Trình độ chuyên môn đa dạng và sâu rộng trên nhiều ngành nghề lĩnh vực cho phép HDS có khả năng thực hiện các giao dịch phức tạp với nhiều quy mô cấp độ khác nhau để có thể đáp ứng yêu cầu của khách hàng phù hợp với yêu cầu của tình hình thực tế và duy trì hiệu quả của các hoạt động kinh doanh.
Các lĩnh vực cụ thể mà đội ngũ luật sư của HDS thực hiện bao gồm:

Dịch vụ MUA BÁN - SÁP NHẬP