Hủy hiệu lực bằng độc quyền kiểu dáng công nghiệp

24/08/2020

Pháp luật cho phép chủ sở hữu hoặc người có nhu cầu được đăng ký bảo hộ kiểu dáng công nghiệp thì cũng trao quyền cho họ có thể hủy bỏ hiệu lực Bằng độc quyền kiểu dáng công nghiệp mà đã được đăng ký bảo hộ trước đó. Vậy hủy như thế nào, quy trình thủ tục ra sao?

Mục lục bài viết [ ẨnHiện ]

Cơ sở pháp lý

 • Luật Sở hữu trí tuệ 2005 (đã sửa đổi, bổ sung năm 2009);
 • Nghị định số 103/2006/NĐ-CP ngày 22 tháng 09 năm 2006 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Sở hữu trí tuệ về sở hữu công nghiệp;
 • Nghị định số 105/2006/NĐ-CP ngày 22 tháng 09 năm 2006 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Sở hữu trí tuệ về bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ và quản lý nhà nước về sở hữu trí tuệ;
 • Nghị định số 119/2010/NĐ-CP ngày 30 tháng 12 năm 2010 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 105/2006/NĐ-CP quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Sở hữu trí tuệ về bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ và quản lý nhà nước về sở hữu trí tuệ;
 • Nghị định số 122/2010/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2010 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 103/2006/NĐ-CP quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Sở hữu trí tuệ về sở hữu công nghiệp;
 • Thông tư số 16/2016/TT-BKHCN ngày 30 năm 06 năm 2016 của Bộ Khoa học và Công nghệ.

Các trường hợp pháp luật cho phép hủy hiệu lực Bằng độc quyền kiểu dáng công nghiệp

Bằng độc quyền kiểu dáng công nghiệp có thời hạn bảo hộ là 05 năm, tuy nhiên Bằng này có thể bị hủy hiệu lực khi vi phạm một trong các trường hợp được quy định tại Điều 96 Luật Sở hữu trí tuệ 2005 sửa đổi bổ sung năm 2009, bao gồm:
 • Trường hợp hủy bỏ một phần hiệu lực: khi một phần không đáp ứng được điều kiện bảo hộ thì sẽ bị hủy hiệu lực bảo hộ đối với phần đó;
 • Trường hợp hủy bỏ toàn bộ hiệu lực:
+ Người nộp đơn đăng ký không có quyền đăng ký và không được chuyển nhượng quyền đăng ký đối kiểu dáng công nghiệp;
+ Kiểu dáng công nghiệp không đáp ứng các điều kiện bảo hộ tại thời điểm cấp văn bằng bảo hộ.
Người có quyền yêu cầu cơ quan quản lý nhà nước về quyền sở hữu công nghiệp hủy bỏ hiệu lực Bằng độc quyền kiểu dáng công nghiệp nếu thuộc các trường hợp trên và phải nộp phí, lệ phí theo quy định của pháp luật (yêu cầu bắt buộc).

Quy trình, thủ tục hủy bỏ hiệu lực bằng độc quyền kiểu dáng công nghiệp

Thành phần Hồ sơ
Hồ sơ yêu cầu chấm dứt, hủy bỏ hiệu lực văn bằng bảo hộ theo đúng quy định tại Điều 20 Thông tư 16/2016/TT-BKHCN gồm:
+ Tờ khai yêu cầu hủy bỏ hiệu lực văn bằng bảo hộ;
+ Chứng cứ (nếu có);
+ Giấy ủy quyền thực hiện thủ tục cho cá nhân hoặc Giấy ủy quyền thực hiện thủ tục cho tổ chức (nếu thông qua đại diện);
+ Bản giải trình lý do yêu cầu hủy bỏ hiệu lực văn bằng bảo hộ kiểu dáng công nghiệp (nêu rõ số văn bằng, lý do, căn cứ pháp luật, nội dung đề nghị huỷ bỏ một phần hoặc toàn bộ hiệu lực văn bằng bảo hộ);
+ Các tài liệu liên quan;
+ Bản sao chứng từ nộp phí, lệ phí.
Địa điểm nộp Hồ sơ
Cục Sở hữu trí tuệ tại Hà Nội hoặc 2 Văn phòng đại diện của Cục tại TP. Hồ Chí Minh và Đà Nẵng.
Thời hạn giải quyết
+ Nếu người nộp đơn là chính chủ văn bằng yêu cầu hủy bỏ hiệu lực văn bằng bảo hộ: thời hạn 10 ngày kể từ ngày tiếp nhận hồ sơ;
+ Nếu người nộp đơn là bên thứ ba: thời hạn 01 tháng kể từ ngày Cục Sở hữu trí tuệ nhận được đơn yêu cầu, và thêm 02 tháng cho chủ sở hữu văn bằng bảo hộ có ý kiến sau khi Cục gửi văn bản thông báo về ý kiến của người nộp đơn tới chủ văn bằng bảo hộ.
Thời hạn ra thông báo hủy bỏ hay không: 03-06 tháng.
 
Thông tin liên hệ:
 • CÔNG TY LUẬT TNHH HDS
 • Địa chỉ: Phòng 401, tầng 4, số 169 Nguyễn Ngọc Vũ, phường Trung Hòa, quận Cầu Giấy, thành phố Hà nội
 • Số điện thoại: (+84) 24 3627 9555
 • Hotline: (+84) 91 464 63 57
Trân trọng!

Tin tức