Hủy bỏ hiệu lực giấy chứng nhận đăng ký quyền tác giả

07/07/2020

Giấy chứng nhận đăng ký quyền tác giả là một loại giấy tờ chứng minh quyền sở hữu tác phẩm một cách hợp pháp, là một căn cứ chứng minh quyền sở hữu tác phẩm nếu chẳng may có tranh chấp xảy ra. Tuy nhiên cũng có rất nhiều trường hợp chủ sở hữu quyền tác giả muốn hủy bỏ Giấy chứng nhận đó vì một số lý do nhất định. Vậy pháp luật quy định như thế nào và làm sao để hủy bỏ Giấy chứng nhận đăng ký quyền tác giả?

Mục lục bài viết [ ẨnHiện ]

Cơ sở pháp lý

  • Luật Sở hữu trí tuệ 2005, sửa đổi bổ sung năm 2009;
  • Nghị định số 22/2018/NĐ-CP ngày 23 tháng 02 năm 2018 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật sở hữu trí tuệ năm 2005 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật sở hữu trí tuệ năm 2009 về quyền tác giả, quyền liên quan.

Hủy bỏ hiệu lực giấy chứng nhận đăng ký quyền tác giả

Các trường hợp hủy bỏ hiệu lực Giấy chứng nhận đăng ký quyền tác giả

Căn cứ vào Điều 55 Luật Sở hữu trí tuệ 2005 sửa đổi bổ sung năm 2009, Giấy chứng nhận đăng ký quyền tác giả, Giấy chứng nhận đăng ký quyền liên quan sẽ bị huỷ bỏ hiệu lực trong các trường hợp sau đây:
- Người đã được cấp Giấy chứng nhận đăng ký quyền tác giả, Giấy chứng nhận đăng ký quyền liên quan hoặc tác phẩm, bản ghi âm, ghi hình, chương trình phát sóng đã đăng ký không phải là tác giả, chủ sở hữu quyền liên quan;
- Tác phẩm, cuộc biểu diễn, bản ghi âm, ghi hình, chương trình phát sóng đã đăng ký không thuộc đối tượng bảo hộ theo quy định của pháp luật;
- Phát hiện việc cấp Giấy chứng nhận đăng ký quyền tác giả, Giấy chứng nhận đăng ký quyền liên quan trái với quy định của pháp luật thì doanh nghiệp có quyền yêu cầu cơ quan quản lý nhà nước về quyền tác giả, quyền liên quan huỷ bỏ hiệu lực Giấy chứng nhận đăng ký quyền tác giả, Giấy chứng nhận đăng ký quyền liên quan.

Trình tự, thủ tục hủy bỏ

Thành phần Hồ sơ
Theo Điều 39 Nghị định 22/2018/NĐ-CP quy định tùy vào đối tượng muốn hủy bỏ mà doanh nghiệp nộp đơn đề nghị hủy bỏ hiệu lực đối với đối tượng đó:
- Đơn đề nghị hủy bỏ hiệu lực Giấy chứng nhận đăng ký quyền tác giả hoặc;
 - Đơn đề nghị hủy bỏ hiệu lực Giấy chứng nhận đăng ký quyền liên quan đến Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch (Cục Bản quyền tác giả).
Trong đơn nêu rõ lý do huỷ bỏ.
Địa điểm nộp Hồ sơ
Cục Bản quyền tác giả, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.
Thời hạn giải quyết
Trong thời hạn 15 ngày làm việc.
 
Thông tin liên hệ:
  • CÔNG TY LUẬT TNHH HDS
  • Địa chỉ: Phòng 401, tầng 4, số 169 Nguyễn Ngọc Vũ, phường Trung Hòa, quận Cầu Giấy, thành phố Hà nội
  • Số điện thoại: (+84) 24 3627 9555
  • Hotline: (+84) 91 464 63 57
Trân trọng!

Tin tức