1
Chat Facebook với Chúng tôi

Chào mừng bạn đến với HDS LAW FIRM

Gọi ngay cho chúng tôi:

+84 2436 279 555

Hướng dẫn thi hành Luật Đầu tư 2020 (tạm thời)

2021-07-17

Trong công văn Số: 8909 /BKHĐT-PC V/v triển khai thi hành Luật Đầu tư 2020 bao gồm các biểu mẫu như sau:

Mẫu I.1Văn bản đề nghị thực hiện dự án đầu tư (Áp dụng đối với dự án do nhà đầu tư đề xuất - thuộc và không thuộc diện Chấp thuận chủ trương đầu tư).

Mẫu I.2Đề xuất dự án đầu tư (Áp dụng đối với dự án thuộc diện chấp thuận chủ trương đầu tư – do cơ quan nhà nước có thẩm quyền lập).

Mẫu I.3Đề xuất dự án đầu tư (Áp dụng đối với dự án thuộc diện Chấp thuận chủ trương đầu tư do nhà đầu tư đề xuất).

Mẫu I.4Đề xuất dự án đầu tư (Áp dụng đối với dự án không thuộc diện chấp thuận chủ trương đầu tư).

Mẫu I.5Văn bản đăng ký góp vốn/mua cổ phần/phần vốn góp của nhà đầu tư nước ngoài

 

  • share

NHẬN XÉT VỀ BÀI VIẾT

Tin tức liên quan