Mục lục bài viết [ ẨnHiện ]

Phạm vi dịch vụ 
Đối với các ngành nghề kinh doanh yêu cầu doanh nghiệp phải được cấp giấy phép trước khi đi vào hoạt động, HDS cung cấp các dịch vụ pháp lý thay mặt khách hàng thực hiện thủ tục pháp lý đăng ký cấp giấy phép tại các cơ quan có thẩm quyền, cụ thể như sau
- Tư vấn pháp lý liên quan đến việc thành lập doanh nghiệp Việt Nam như: Tư vấn về các điều kiện cần đáp ứng để đăng ký xin cấp giấy phép; Tư vấn về quy trình thủ tục xin cấp Giấy phép con,…;
- Soạn thảo hồ sơ đăng ký cấp Giấy phép
- Đại diện khách hàng làm việc với cơ quan nhà nước và các bên có liên quan: Đại diện khách hàng nộp hồ sơ và nhận kết quả; Đại diện khách hàng để giải trình và bổ sung giấy phép trong trường hợp yêu cầu sửa đổi bổ sung hồ sơ; Đại diện thực hiện các công việc khác theo ủy quyền của khách hàng

Lý do lựa chọn dịch vụ của HDS

- Đội ngũ luật sư, chuyên gia tư vấn 15 năm kinh nghiệm
- Thành thạo các ngoại ngữ như Tiếng Anh, Tiếng Nhật
- Quy trình tư vấn chuyên nghiệp, nhanh chóng, đảm bảo tiến độ đầu tư cho các nhà đầu tư
- Xác định rõ ràng lộ trình thực hiện công việc và đảm bảo thực hiện đúng lộ trình
- Có mối quan hệ tốt với cơ quan nhà nước có thẩm quyền
-  Kinh nghiệm chuyên môn đối với nhiều ngành nghề, lĩnh vực khác nhau, do đó đổi ngũ luật sư của HDS hiểu rõ vấn đề cấp phép của từng ngành nghề khác nhau. 

Phí dịch vụ

- Phí dịch vụ của chúng tôi tính dựa theo thời gian thực hiện công việc bao gồm: thời gian tư vấn, soạn thảo hồ sơ, đại diện khách hàng thực hiện các công việc liên quan.
- Những yếu tố khác cấu thành nên phí dịch vụ: Ngành nghề kinh doanh cụ thể; Các giấy phép con liên quan tới ngành nghề đăng ký cần phải thực hiện trước khi được cấp phép

Danh mục tài liệu cần cung cấp

Ngoài hồ sơ chứng mình năng lực pháp lý của doanh nghiệp như giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, Đối với mỗi ngành nghề kinh doanh khác nhau thì việc xin cấp giấy phép hoạt động cũng sẽ yêu cầu các loại giấy tờ khác nhau được quy định rõ ràng trong luật Việt Nam. 
Quý khách hàng có thểm tham khảo trong danh mục Thủ tục Hành chính trong mục Nghiên cứu để tham khảo danh mục tài liệu cần thiết đối với từng ngành nghề kinh doanh cụ thể

Quy Trình cung cấp dịch vụ 


Thông tin liên hệ

Công ty Luật TNHH HDS
Địa chỉ: P.401 Tòa nhà đa năng 169 Nguyễn Ngọc Vũ, phường Trung Hòa, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội
Email: contact@hdslaw.vn
Điện thoại: 0901758012