Đổi mới Bộ luật Xây dựng, đẩy mạnh phát triển môi trường đầu tư trong lĩnh vực xây dựng tại Việt Nam.

18/11/2019

Mục lục bài viết [ ẨnHiện ]

Đầu tháng 11 vừa qua, Bộ Xây dựng – đứng đầu là Bộ trường Phạm Hồng Hà, đã đề xuất dự thảo sửa đổi luật Xây dựng mới trước Quốc hội với nhiều điểm cải tiến đáng chú ý. Trong đó sửa đổi, bổ sung các quy định về lập, thẩm định, phê duyệt dự án đầu tư xây dựng, thiết kế xây dựng và cấp phép xây dựng.
Cụ thể, đề xuất dự thảo luật của Bộ xây dựng hướng tới việc đơn giản hóa các thủ tục hành chính, tạo điều kiện thuận lợi trong lĩnh vực xây dựng, cụ thể là thông qua việc đề xuất đơn giản hóa Thủ tục cấp phép xây dựng, theo đó, Bộ Xây dựng dự kiến giảm số ngày quy định cho cấp phép xây dựng từ 30 ngày xuống 20 ngày.
Bên cạnh đó, Bộ sẽ tăng cường nghiêm ngặt các bước thẩm định dự án và bàn giao công trình nhất là đối với các dự án xây dựng các công trình đô thị. Yếu tố này xuất phát từ thực tiễn, lãnh đạo Bộ Xây dựng vừa qua đã rà soát hơn 4400 dự án đầu tư xây dựng hiện này và phát hiện có nhiều mâu thuẫn và bất đồng, không đảm bảo sự đồng bộ trong đầu tư trong nhiều lĩnh vực, vấn đề nghiệm thu chậm, nghiệm thu bị đình trệ cũng tác động tới hiệu quả của dự án.
Do đó, dự thảo luật bổ sung quy định về dự án đầu tư xây dựng khu đô thị tập trung vào 2 bước thẩm định dự án và bàn giao công trình nhằm khắc phục các bất cập đã nêu song không phát sinh thủ tục hành chính mới, không thay đổi trách nhiệm của các chủ thể.
Đề xuất dự án luật được Cơ quan thẩm tra – đứng đầu là Chủ nhiệm UB Khoa học, Công nghệ & Môi trường của Quốc hội Phan Xuân Dũng đánh giá sẽ có tác động tích cực, việc ban hành luật nhìn chung sẽ giải quyết được nhiều vấn đề trong hoạt động đầu tư xây dựng, hoàn thiện môi trường cạnh tranh lành mạnh, giảm thiệu các rủi ro và hệ quả tiêu cực đối với các hoạt động đầu tư xây dựng có sử dụng vốn nhà nước.
Luật cũng nhằm tăng cường vai trò, trách nhiệm của các cơ quan quản lý nhà nước, phân định rõ và đề cao trách nhiệm của các chủ thể tham gia vào quá trình đầu tư xây dựng, bảo đảm yêu cầu cải cách thủ tục hành chính, khuyến khích mọi thành phần kinh tế tham gia hoạt động xây dựng; tạo điều kiện thuận lợi cho tổ chức, cá nhân trong nước tiếp cận, làm chủ các công nghệ hiện đại trong hoạt động xây dựng, góp phần phát triển ngành xây dựng Việt Nam đạt trình độ tiên tiến trong khu vực và quốc tế.
Bên cạnh đó, Chủ nhiệm Phan Xuân Dũng cũng lưu ý, Ban soạn thảo nên tiếp tục nghiên cứu, rà soát để bảo đảm tính thống nhất và đồng bộ của hệ thống pháp luật do thực tiễn luật Xây dựng có liên quan đến nhiều lĩnh vực được điều chỉnh trong các Luật như Luật Quy hoạch, Luật Đất đai, Luật Đầu tư, Luật Đấu thầu, Luật Bảo vệ môi trường, Luật Nhà ở, Luật Quy hoạch đô thị, Luật Kiến trúc…, trong đó có cả những dự án Luật sẽ được trình Quốc hội cho ý kiến, xem xét thông qua trong thời gian tới.
Cơ quan thẩm tra cũng nghiên cứu, đề xuất định hướng hỗ trợ những người dân bị tác động do quy hoạch đã được lập và phê duyệt nhưng chậm hoặc không thực hiện được trong thời gian dài; trình tự điều chỉnh cục bộ quy hoạch; xem xét lại quy định về thẩm quyền của cấp huyện phê duyệt quy hoạch 2 địa phương trong tỉnh.
 
Tùng Anh 
Theo Báo dân chí
 
 
 

Tin tức