Đoàn Hồng Hạnh

Địa chỉ:
Hanoi
Điện thoại:
0888 150 226
Download V-CARD Profile Liên hệ

Đoàn Hồng Hạnh

Luật sư Hạnh đã có nhiều năm kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực đầu tư và kinh doanh thương mại và chuyên sâu về đầu tư nước ngoài, M&A, các hợp đồng kinh doanh thương mại, xây dựng, chuyển giao công nghệ, nhượng quyền thương mại, tài chính và ngân hàng.
Các khách hàng tư vấn thường xuyên bao gồm các nhà đầu tư nước ngoài, các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài và các công ty, tập đoàn của Việt Nam.
 
Học vấn:
  • Chứng chỉ hành nghề và Thẻ luật sư
  • Đoàn luật sư Hà Nội, Liên đoàn Luật sư Việt Nam

Một số vụ việc tiêu biểu:
  • Tư vấn đầu tư nước ngoài: Tư vấn cho các Nhà đầu tư nước ngoài gia nhập thị trường Việt Nam cũng như thực hiện hoạt động đầu tư, kinh doanh tại Việt Nam như  HJC Corporation, Partron Co., Ltd, Bujeon Electronics Co.,Ltd, Namuga Technology Ltd, JNTC Co., Ltd, KIC Group, Dong Yang P&F, Solarpack Corporación Tecnológica S.L., Toyota Tsusho Insurance Solutions Vietnam Co., Ltd …vv.
  • Tư vấn M&A: Tư vấn cho các nhà đầu tư nước ngoài nhận chuyển nhượng vốn góp và mua cổ phần trong các doanh nghiệp được thành lập và hoạt động hợp pháp tại Việt Nam như: Devico JSC, Bomanite Se Asia Pte. Ltd., LBX Asie Ltd., The Purity JSC, Epomi JSC, …vv. Tham gia soạn thảo, review các Hợp đồng và rà soát các văn bản liên quan đến giao dịch chuyển nhượng.
  • Tư vấn các hợp đồng thương mại: Tư vấn soạn thảo, rà soát và đàm phán các Hợp đồng xây dựng, chuyển nhượng tài sản, chuyển giao công nghệ, nhượng quyền thương mại và các đồng kinh doanh - thương mại khác. Khách hàng bao gồm: Bujeon Electronics Co., Ltd, Glonics Co., Ltd, Dongnam Petrovina, Trina Solar, KIC Group, …vv
  • Tư vấn tài chính & ngân hàng: Tư vấn cho các khách hàng về việc vay vốn, thế chấp tại các ngân hàng thương mại tại Việt Nam và ở nước ngoài, tham gia tư vấn pháp lý cho một số ngân hàng có vốn đầu tư nước ngoài đang hoạt động  tại Việt Nam.
  • Tư vấn thường xuyên: Tư vấn pháp luật thường xuyên cho các doanh nghiệp về các hoạt động sản xuất kinh doanh hàng ngày.
Back