Dịch vụ vận tải đa phương quốc tế

10/06/2020

Công ty kinh doanh các phương thức vận tải tham gia vào hoạt động vận tải đa phương thức phải đáp ứng các điều kiện kinh doanh theo quy định của pháp luật tương ứng với mỗi phương thức vận tải. Khách hàng mong muốn Công ty Luật HDS tư vấn về các vấn đề pháp lý trong việc thay đổi Giấy chứng nhận doanh nghiệp khoa học và công nghệ và đại diện thực hiện các thủ tục hành chính trong việc thay đổi Giấy chứng nhận này.

Mục lục bài viết [ ẨnHiện ]

Căn cứ pháp lý

 • Nghị định 87/2009/NĐ-CP ngày 19/10/2009 của Chính phủ về vận tải đa phương thức;

 • Nghị định 144/2018/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung các nghị định về vận tải đa phương thức;

 • Thông tư 45/2011/TT-BTC về quy định thủ tục hải quan đối với hàng hóa vận tải đa phương thức quốc tế;

 • Công văn 3038/TCHQ-GSQL thực hiện Thông tư 45/2011/TT-BTC.

Những vấn đề pháp lý cần lưu ý

 • Kiểm tra tính hợp pháp của hợp đồng vận tải đa phương thức;

 • Kiểm tra mức tài sản tối thiểu;

 • Kiểm tra điều kiện về bảo hiểm trách nhiệm nghề nghiệp;

 • Kiểm tra những điều kiện khác để đảm bảo việc thực hiện thủ tục tại Cơ quan nhà nước được diễn ra thuận lợi.


  Dịch vụ vận tải đa phương quốc tế

Điều kiện thực hiện kinh doanh vận tải đa phương thức

Căn cứ khoản 2 Điều 1 Nghị định 144/2018/NĐ-CP, doanh nghiệp, hợp tác xã Việt Nam, doanh nghiệp nước ngoài đầu tư tại Việt Nam chỉ được kinh doanh vận tải đa phương thức quốc tế sau khi có Giấy phép kinh doanh vận tải đa phương thức quốc tế trên cơ sở đáp ứng đủ các điều kiện sau đây:
 

 • Duy trì tài sản tối thiểu tương đương 80.000 SDR hoặc có bảo lãnh tương đương hoặc có phương án tài chính thay thế theo quy định của pháp luật;

 • Có bảo hiểm trách nhiệm nghề nghiệp vận tải đa phương thức hoặc có bảo lãnh tương đương.

Doanh nghiệp của các quốc gia là thành viên Hiệp định khung ASEAN về vận tải đa phương thức hoặc là doanh nghiệp của quốc gia đã ký điều ước quốc tế với Việt Nam về vận tải đa phương thức chỉ được kinh doanh vận tải đa phương thức quốc tế sau khi có Giấy phép kinh doanh vận tải đa phương thức quốc tế của Việt Nam trên cơ sở đáp ứng đủ các điều kiện sau:

 • Có Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh vận tải đa phương thực quốc tế hoặc giấy tờ tương đương do cơ quan có thẩm quyền nước đó cấp;

 • Có bảo hiểm trách nhiệm nghề nghiệp vận tải đa phương thức hoặc có bảo lãnh tương đương.

Trình tự thủ tục

Thành phần Hồ sơ
Căn cứ khoản 3 Điều 1 Nghị định 144/2018/NĐ-CP, thành phần hồ sơ có sự khác nhau giữa các doanh nghiệp khi xin cấp giấy phép kinh doanh dịch vụ vận tải đa phương thức quốc tế, cụ thể:
- Đối với doanh nghiệp, hợp tác xã Việt Nam, doanh nghiệp nước ngoài đầu tư tại Việt Nam:

 • Đơn đề nghị cấp Giấy phép kinh doanh vận tải đa phương thức quốc tế theo mẫu quy định tại Phụ lục I ban hành kèm theo Nghị định này;

 • Bản sao từ sổ gốc hoặc bản sao và xuất trình bản chính để đối chiếu hoặc bản sao có chứng thực (trường hợp nộp hồ sơ trực tiếp), nộp bản sao có chứng thực (trường hợp nộp hồ sơ qua đường bưu chính) đối với Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư hoặc giấy tờ tương đương theo quy định của pháp luật;

 • Báo cáo tài chính được kiểm toán. Trường hợp doanh nghiệp, hợp tác xã không thực hiện kiểm toán thì phải được tổ chức ngân hàng hoặc tổ chức, cá nhân khác bảo lãnh tương đương; hoặc có phương án tài chính thay thế theo quy định của pháp luật.

- Đối với doanh nghiệp của các quốc gia là thành viên Hiệp định khung ASEAN về vận tải đa phương thức hoặc là doanh nghiệp của quốc gia đã ký điều ước quốc tế với Việt Nam về vận tải đa phương thức:

 • Đơn đề nghị cấp Giấy phép kinh doanh vận tải đa phương thức quốc tế theo mẫu quy định tại Phụ lục I ban hành kèm theo Nghị định này;

 • Bản sao Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh vận tải đa phương thức quốc tế hoặc giấy tờ tương đương do Cơ quan có thẩm quyền nước đó cấp và đã được hợp pháp hóa lãnh sự;

 • Hợp đồng bảo hiểm trách nhiệm nghề nghiệp vận tải đa phương thức hoặc có bảo lãnh tương đương.

Địa điểm​ nộp hồ sơ
Bộ Giao thông vận tải.
Thời hạn giải quyết
Trong vòng 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ.
Thông tin liên hệ:

 • CÔNG TY LUẬT TNHH HDS

 • Địa chỉ: Phòng 401, tầng 4, số 169 Nguyễn Ngọc Vũ, phường Trung Hòa, quận Cầu Giấy, thành phố Hà nội

 • Số điện thoại: (+84) 24 3627 9555

 • Hotline: (+84) 91 464 63 57

Trân trọng!
 

Tin tức