Danh ngôn mỗi ngày (04)

06/02/2020

danh ngôn
                                                               Luật lệ không công bằng tự nó đã là một dạng bạo lực.
                                                               An unjust law is itself a species of violence.
                                                                                                                                   - Mahatma Gandhi -
Mahātmā Gāndhī (Mohandas Karamchand Gandhi, 2/10/1869 – 30/1/1948) là anh hùng dân tộc của Ấn Độ, người lãnh đạo cuộc kháng chiến chống chế độ thực dân của Đế quốc Anh và giành độc lập cho Ấn Độ. Quan điểm phản đối tất cả các hình thức khủng bố bạo lực, chỉ áp dụng những tiêu chuẩn đạo đức tối cao của ông đã ảnh hưởng đến nhiều phong trào đấu tranh bất bạo động trong và ngoài Ấn Độ cho đến ngày nay, tiêu biểu là phong trào Vận động Quyền công dân tại Hoa Kỳ (American Civil Rights Movement) lãnh đạo bởi Mục sư Martin Luther King, Jr - nhà hoạt động nhân quyền người Mỹ gốc Phi, và đoạt Giải Nobel Hoà bình năm 1964.
Gandhi tin rằng nguyên tắc đấu tranh của ông đơn giản, xuất phát từ các niềm tin truyền thống của Ấn Độ giáo: Chân lý (satya) và bất bạo lực (ahiṃsā): "Tôi chẳng có gì mới mẻ để dạy đời. Chân lý và bất bạo lực đều có từ xưa nay".

Danh ngôn ngành luật