Danh ngôn mỗi ngày (03)

04/02/2020


                     

danh ngôn
                              Luật pháp nghiêm khắc nhất đôi khi là sự bất công trầm trọng nhất.
                             The strictest law sometimes becomes the severest injustice.
                                                                                                                                - Benjamin Franklin -

Benjamin Franklin (17/01/1706 – 17/04/1790) là một trong những nhà lập quốc của Hoa Kỳ. Ông là một người đa tài, tham gia và đạt thành công trong nhiều lĩnh vực: chính trị, khoa học, văn học, triết học, phát minh. Ông là một trong những người đầu tiên nghiên cứu và đóng góp các lý thuyết về điện thông qua các khám phá về sấm, sét… dựa trên những khám phá đó, ông đã phát minh ra cột chống sét. Trong chính trị, với tư cách là một nhà ngoại giao hàng đầu, ông đã ông đã thuyết Pháp giúp đỡ để thực hiện thành công cuộc cách mạng Mỹ và thành lập nên nước Mỹ ngày nay.
Benjamin Franklin có vai trò và ảnh hưởng rất lớn tới nước Mỹ và văn hoá Mỹ, ông được các sử gia gọi là “Người Mỹ đầu tiên”. Chân dung của ông xuất hiện trên tờ 100 USD Mỹ -  tờ tiền đô la có mệnh giá cao nhất.

Danh ngôn ngành luật