Đăng ký bản quyền tác giả youtube

28/07/2020

Youtube là một nền tảng được phát triển bởi Google, là trang web chia sẻ video được người dùng nhất trên thế giới. Trên nền tảng này, có hàng triệu video được tạo ra mỗi ngày với hàng nghìn chủ đề khác nhau. Vấn đề về vi phạm bản quyền trên Youtube đang trở thành vấn đề nhức nhối hiện nay. Từ đó các nhà sáng tạo nội dung đang chú trọng hơn về vấn đề bản quyền đối với các video của mình trên Youtube. Vậy có những cách nào để bảo vệ bản quyền tác giả đối với những video này?

Mục lục bài viết [ ẨnHiện ]

Căn cứ pháp lý

 • Luật sở hữu trí tuệ 2005, sửa đổi bổ sung 2019;
 • Nghị định 22/2018/NĐ-CP về hướng dẫn Luật sở hữu trí tuệ năm 2005 và Luật sở hữu trí tuệ sửa đổi năm 2009 về quyền tác giả, quyền liên quan
 • Nghị định 131/2013/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính về quyền tác giả, quyền liên quan
 • Nghị định 119/2010/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 105/2006/NĐ-CP hướng dẫn Luật Sở hữu trí tuệ về bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ và quản lý nhà nước về sở hữu trí tuệ
 • Thông tư 05/2013/TT-BKHCN do Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành
Hiện nay, để bảo vệ bản quyền các video trên Youtube đang có hai phương thức phổ biến nhất đó là đăng ký bản quyền tác giả theo quy định của pháp luật sở hữu trí tuệ tại Việt Nam và đăng ký Content ID theo quy định của Youtube.

Đăng ký bản quyền tác giả theo Luật sở hữu trí tuệ

* Hồ sơ cần chuẩn bị:
Căn cứ điều 50 Luật sở hữu trí tuệ, hồ sơ bao gồm:
 • Tờ khai đăng ký quyền tác giả hoặc quyền liên quan đến quyền tác giả;
Lưu ý: Tờ khai phải được làm bằng tiếng Việt và do chính tác giả, chủ sở hữu quyền tác giả, chủ sở hữu quyền liên quan hoặc người được ủy quyền nộp đơn ký tên và ghi đầy đủ thông tin về người nộp đơn, tác giả, chủ sở hữu quyền tác giả hoặc chủ sở hữu quyền liên quan; tóm tắt nội dung tác phẩm; thời gian, địa điểm, hình thức công bố; cam đoan về trách nhiệm đối với các thông tin ghi trong đơn.
 • 02 đĩa CD chứa nội dung video;
 • Giấy uỷ quyền, nếu người nộp đơn là người được uỷ quyền;
 • Tài liệu chứng minh quyền nộp đơn, nếu người nộp đơn thụ hưởng quyền đó của người khác do được thừa kế, chuyển giao, kế thừa;
 • Văn bản đồng ý của các đồng tác giả, nếu tác phẩm có đồng tác giả;
 • Văn bản đồng ý của các đồng chủ sở hữu, nếu quyền tác giả thuộc sở hữu chung;
 • Chứng minh nhân dân bản sao có công chứng của tác giả và đồng tác giả; hoặc Bản sao công chứng Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh (nếu chủ sở hữu là tổ chức);
* Địa điểm nộp hồ sơ:
Cục Bản quyền tác giả - Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tại Hà Nội hoặc Văn phòng đại diện của Cục Bản quyền tác giả tại thành phố Hồ Chí Minh, thành phố Đà Nẵng)
* Thời gian giải quyết:
Trong thời hạn 15 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đơn hợp lệ, cơ quan quản lý nhà nước về quyền tác giả có trách nhiệm cấp Giấy chứng nhận đăng ký quyền tác giả.
Trong trường hợp từ chối cấp Giấy chứng nhận đăng ký quyền tác giả thì cơ quan quản lý nhà nước về quyền tác giả, quyền liên quan phải thông báo bằng văn bản cho người nộp đơn

Đăng ký Content ID theo chính sách của Youtube

Đây là một trong những quy định nội bộ của Youtube đặt ra để bảo vệ bản quyền cho các tác phẩm của những người tham gia nền tảng này. Content ID là một hệ thông tự động, có khả năng mở rộng của Youtube cho phép chủ sở hữu bản quyền xác định những video trên YouTube có chứa nội dung thuộc quyền sở hữu của họ.
Để đủ điều kiện sử dụng Content ID, chủ sở hữu bản quyền phải đáp ứng nhiều tiêu chí. Chủ sở hữu bản quyền phải cung cấp bằng chứng về nội dung có bản quyền và việc sở hữu các quyền độc quyền đối với nội dung này.
Cách đăng ký như sau:
Bước 1: Truy cấp vào đường link sau: https://bit.ly/2WVTVIt
Bước 2: Điền các nội dung vào bản biểu mẫu như sau:

 
Bước 3: Ấn nút Gửi và đợi phê duyệt từ Youtube
Nếu chủ sở hữu bản quyền được phép sử dụng Content ID, họ sẽ phải ký kết một thỏa thuận. Thỏa thuận này sẽ nêu rõ rằng chỉ những nội dung mà họ có quyền độc quyền mới có thể dùng để đối chiếu. Ngoài ra, họ cần cung cấp thông tin về những nơi mà họ có quyền sở hữu độc quyền, nếu không có quyền này trên toàn cầu.
 
Thông tin liên hệ:
 • CÔNG TY LUẬT TNHH HDS
 • Địa chỉ: Phòng 401, tầng 4, số 169 Nguyễn Ngọc Vũ, phường Trung Hòa, quận Cầu Giấy, thành phố Hà nội
 • Số điện thoại: (+84) 24 3627 9555
 • Hotline: (+84) 91 464 63 57
Trân trọng!       

Tin tức