Đăng ký bản quyền hình ảnh trên Facebook

28/07/2020

Facebook là một trong các nền tảng mạng xã hội có nhiều người dùng nhất trên thế giới. Trên nền tảng này các thông tin, hình ảnh, video,….được chia sẻ miễn phí và rất dễ dàng. Chính vì vậy, hiện tượng xâm phạm bản quyền trên Facebook đang diễn ra hết sức phổ biến. Ví dụ việc lấy hình ảnh của một trang facebook để đăng tải lại trên những trang khác…là một trong những hành vi vi phạm bản quyền điển hình. Vì vậy, đăng ký bản quyền hình ảnh là một trong các biện pháp để bảo vệ quyền tác giả cho các hình ảnh trên Facebook ?

Mục lục bài viết [ ẨnHiện ]

Căn cứ pháp lý

 • Luật sở hữu trí tuệ 2005, sửa đổi bổ sung 2019;
 • Nghị định 22/2018/NĐ-CP về hướng dẫn Luật sở hữu trí tuệ năm 2005 và Luật sở hữu trí tuệ sửa đổi năm 2009 về quyền tác giả, quyền liên quan
 • Nghị định 131/2013/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính về quyền tác giả, quyền liên quan
 • Nghị định 119/2010/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 105/2006/NĐ-CP hướng dẫn Luật Sở hữu trí tuệ về bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ và quản lý nhà nước về sở hữu trí tuệ
 • Thông tư 05/2013/TT-BKHCN do Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành

Các quyền tác giả được bảo hộ đối với hình ảnh

* Quyền nhân thân, bao gồm:
 • Đặt tên cho hình ảnh;
 • Đứng tên thật hoặc bút danh trên hình ảnh; được nêu tên thật hoặc bút danh khi hình ảnh được công bố, sử dụng;
 • Công bố hình ảnh hoặc cho phép người khác công bố hình ảnh;
 • Bảo vệ sự toàn vẹn của hình ảnh, không cho người khác sửa chữa, cắt xén hoặc xuyên tạc hình ảnh dưới bất kỳ hình thức nào gây phương hại đến danh dự và uy tín của tác giả.
* Quyền tài sản bao gồm:
 • Làm tác phẩm phái sinh;
 • Biểu diễn tác phẩm trước công chúng;
 • Sao chép tác phẩm;
 • Phân phối, nhập khẩu bản gốc hoặc bản sao tác phẩm;
 • Truyền đạt tác phẩm đến công chúng bằng phương tiện hữu tuyến, vô tuyến, mạng thông tin điện tử hoặc bất kỳ phương tiện kỹ thuật nào khác;
 • Cho thuê bản gốc hoặc bản sao tác phẩm điện ảnh, chương trình máy tính.
Tổ chức, cá nhân khi khai thác, sử dụng một, một số hoặc toàn bộ các quyền tài sản này phải xin phép và trả tiền nhuận bút, thù lao, các quyền lợi vật chất khác cho chủ sở hữu quyền tác giả.

Thủ tục đăng ký bản quyền hình ảnh

* Hồ sơ cần chuẩn bị:
Căn cứ điều 50 Luật sở hữu trí tuệ, hồ sơ bao gồm:
 • Tờ khai đăng ký quyền tác giả đối với hình ảnh;
Lưu ý: Tờ khai phải được làm bằng tiếng Việt và do chính tác giả, chủ sở hữu quyền tác giả, chủ sở hữu quyền liên quan hoặc người được ủy quyền nộp đơn ký tên và ghi đầy đủ thông tin về người nộp đơn, tác giả, chủ sở hữu quyền tác giả hoặc chủ sở hữu quyền liên quan; tóm tắt nội dung tác phẩm; thời gian, địa điểm, hình thức công bố; cam đoan về trách nhiệm đối với các thông tin ghi trong đơn.
 • 02 hình ảnh in trên khổ giấy A4;
 • Giấy uỷ quyền, nếu người nộp đơn là người được uỷ quyền;
 • Tài liệu chứng minh quyền nộp đơn, nếu người nộp đơn thụ hưởng quyền đó của người khác do được thừa kế, chuyển giao, kế thừa;
 • Văn bản đồng ý của các đồng tác giả, nếu tác phẩm có đồng tác giả;
 • Văn bản đồng ý của các đồng chủ sở hữu, nếu quyền tác giả thuộc sở hữu chung;
 • Chứng minh nhân dân bản sao có công chứng của tác giả và đồng tác giả; hoặc Bản sao công chứng Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh (nếu chủ sở hữu là tổ chức);
* Địa điểm nộp hồ sơ:
Cục Bản quyền tác giả - Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tại Hà Nội hoặc Văn phòng đại diện của Cục Bản quyền tác giả tại thành phố Hồ Chí Minh, thành phố Đà Nẵng)
* Thời gian giải quyết:
Trong thời hạn 15 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đơn hợp lệ, cơ quan quản lý nhà nước về quyền tác giả có trách nhiệm cấp Giấy chứng nhận đăng ký quyền tác giả.
Trong trường hợp từ chối cấp Giấy chứng nhận đăng ký quyền tác giả thì cơ quan quản lý nhà nước về quyền tác giả, quyền liên quan phải thông báo bằng văn bản cho người nộp đơn
Thông tin liên hệ:
 • CÔNG TY LUẬT TNHH HDS
 • Địa chỉ: Phòng 401, tầng 4, số 169 Nguyễn Ngọc Vũ, phường Trung Hòa, quận Cầu Giấy, thành phố Hà nội
 • Số điện thoại: (+84) 24 3627 9555
 • Hotline: (+84) 91 464 63 57
Trân trọng!        

Tin tức