ĐĂNG KÍ DOANH NGHIỆP QUA MẠNG ĐIỆN TỬ

31/12/2019

Mục lục bài viết [ ẨnHiện ]

HỎI: Tôi thấy một số người đăng kí doanh nghiệp qua mạng mạng điện tử bằng chữ kí số công cộng, số khác lại đăng kí qua mạng điện tử bằng tài khoản đăng kí kinh doanh, tôi muốn hỏi trường hợp nào được đăng kí doanh nghiệp qua mạng điện tử bằng chữ kí số công cộng, trường hợp nào được đăng kí qua mạng điện tử bằng tài khoản kinh doanh?
ĐÁP:
Cảm ơn bạn đã gửi câu hỏi cho chúng tôi, chúng tôi xin giải đáp thắc mắc của bạn như sau:
- Khoản 2, Điều 35 Nghị định số 78/2015/NĐ-CP quy định: Tổ chức, cá nhân lựa chọn sử dụng chữ kí số công cộng hoặc sử dụng tài khoản đăng kí kinh doanh để đăng kí doanh nghiệp qua mạng điện tử.
- Luật Doanh nghiệp, Nghị định số 78/2015/NĐ-CP không có quy định về trường hợp nào sử dụng đăng kí doanh nghiệp qua mạng điện tử bằng chữ kí số công cộng hay sử dụng tài khoản đăng kí kinh doanh. Do đó, việc sử dụng chữ kí số công cộng hay tài khoản đăng kí kinh doanh do sự lựa chọn của người đăng kí.

Hỏi Đáp