Cột mốc lịch sử

08/05/2019

- Ngày 13/04/2007, Công ty tiền thân của Công ty Luật TNHH HDS (HDS Law Firm) là Công ty luật IPIC được thành lập và chính thức đi vào hoạt động.
- Ngày 13/12/2018, Công ty Luật TNHH HDS chính thức được Sở Tư pháp Thành phố Hà Nội cấp Giấy phép hoạt động.