Bản tin pháp luật số 8/2020

25/09/2020

Mục lục bài viết [ ẨnHiện ]

Thuế và Lệ phí

 • Giảm 30% thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp trong năm 2020

Như đã đề cập tại Bản tin pháp luật số 06/2020, ngày 19/6/2020, Quốc hội đã thông qua Nghị quyết số 116/2020/QH14 về giảm thuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN) phải nộp của năm 2020 đối với doanh nghiệp, hợp tác xã, đơn vị sự nghiệp và tổ chức khác. Một số nội dung đáng lưu ý của Nghị quyết như sau:

Phạm vi áp dụng: Nghị quyết áp dụng vớiDoanh nghiệp được thành lập theo quy định của pháp luật Việt Tổ chức được thành lập theo Luật Hợp tác Đơn vị sự nghiệp được thành lập theo quy định của pháp luật Việt và Các tổ chức khác được thành lập theo quy định của pháp luật Việt Nam có hoạt động sản xuất, kinh doanh có thu nhập
Mức thuế được giảm: 30% số thuế TNDN phải nộp của năm 2020.
Điềuđược giảm thuế TNDNcó tổng doanh thu năm 2020 không quá 200 tỷ đồng. Các đối tượng liên quan tự xác định số thuế TNDN được giảm khi tạm nộp thuế theo quý và quyết toán thuế năm 2020
Nghị quyết số 116/2020/QH14 chính thức có hiệu lực từ ngày 03/8/2020 và áp dụng cho kỳ tính thuế năm 2020

 • Quy định chi tiết về lệ phí môn bài

Ngày 09/07/2020, Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư số 65/2020/TT-BTC sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư hướng dẫn về lệ phí môn bài
Theo đó, Thông tư số 65/2020/TT-BTC sửa đổi nội dung Thông tư số 302/2016/TT-BTC phù hợp với quy định của Nghị định số 22/2020/NĐ-CP ngày 24/02/2020, cụ thể:

 • Bổ sung và quy định chi tiết các trường hợp miễn lệ phí môn bài, phù hợp với các nhóm đối tượng miễn lệ phí môn bài đã được quy định tại Nghị định số 22/2020/NĐ-CP;

 • Quy định chi tiết về doanh thu xác định mức thu lệ phí môn bài đối với cá nhân, nhóm cá nhân, hộ gia đình hoạt động sản xuất, kinh doanh hàng hóa, dịch vụ, căn cứ vào hoạt động của đối tượng (có hay không có hoạt động cho thuê tài sản), thời gian hoạt động của đối tượng (đã giải thể, tạm ngừng sau đó quay trở lại hoạt động);

 • Sửa đổi, bổ sung quy định về mức thu lệ phí môn bài, cụ thể:

  • Tổ chức, chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh (thuộc trường hợp không được miễn lệ phí môn bài trong năm đầu thành lập hoặc ra hoạt động sản xuất, kinh doanh) được thành lập, được cấp đăng ký thuế và mã số thuế, mã số doanh nghiệp trong thời gian của 6 tháng đầu năm thì nộp mức lệ phí môn bài cả năm; nếu thành lập, được cấp đăng ký thuế và mã số thuế, mã số doanh nghiệp trong thời gian 6 tháng cuối năm thì nộp 50% mức lệ phí môn bài cả năm.

  • Doanh nghiệp nhỏ và vừa chuyển đổi từ hộ kinh doanh (bao gồm cả chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh) khi hết thời gian được miễn lệ phí môn bài (năm thứ tư kể từ năm thành lập doanh nghiệp): Trường hợp kết thúc trong thời gian 6 tháng đầu năm nộp mức lệ phí môn bài cả năm, trường hợp kết thúc trong thời gian 6 tháng cuối năm nộp 50% mức lệ phí môn bài cả năm.

  • Người nộp lệ phí môn bài đang hoạt động có văn bản gửi cơ quan thuế quản lý trực tiếp hoặc cơ quan đăng ký kinh doanh về việc tạm ngừng hoạt động sản xuất, kinh doanh trong năm dương lịch (từ ngày 01 tháng 01 đến ngày 31 tháng 12) không phải nộp lệ phí môn bài năm tạm ngừng kinh doanh với điều kiện: văn bản xin tạm ngừng hoạt động sản xuất, kinh doanh gửi cơ quan thuế hoặc cơ quan đăng ký kinh doanh trước thời hạn phải nộp lệ phí theo quy định (ngày 30 tháng 01 hàng năm) và chưa nộp lệ phí môn bài của năm xin tạm ngừng hoạt động sản xuất, kinh doanh. Trường hợp tạm ngừng hoạt động sản xuất, kinh doanh không đảm bảo điều kiện nêu trên thì nộp mức lệ phí môn bài cả năm.

Thông tư số 65/2020/TT-BTC chính thức có hiệu lực từ ngày 23/08/2020.

 • Giảm 15% tiền thuê đất do ảnh hưởng của dịch Covid-19

Ngày 10/08/2020, Thủ tướng ban hành Quyết định 22/2020/QĐ-TTg về việc giảm tiền thuê đất của năm 2020 đối với các đối tượng bị ảnh hướng bởi dịch Covid-19 theo Nghị quyết số 84/NQ-CP ngày 29/05/2020 của Chính phủ.
Theo đó, các doanh nghiệp, tổ chức, hộ gia đình, cá nhân đang được Nhà nước cho thuê đất trực tiếp theo Quyết định hoặc Hợp đồng của cơ quan nhà nước có thẩm quyền dưới hình thức trả tiền thuê đất hàng năm phải ngừng sản xuất kinh doanh từ 15 ngày trở lên do ảnh hưởng của dịch Covid-19 (gọi chung là “người thuê đất”) thì được giảm 15% tiền thuê đất phải nộp của năm 2020 nhưng không được giảm tiền thuê đất còn nợ của các năm trước năm 2020 và tiền chậm nộp (nếu có).
Người thuê đất trong trường hợp này phải nộp hồ sơ đề nghị giảm tiền thuê đất trước ngày 31/12/2020.
Quyết định 22/2020/QĐ-TTg chính thức có hiệu lực từ ngày 10/8/2020.

Bảo hiểm 

Thanh toán chi phí xét nghiệm Covid-19 theo chế độ của BHYT
Ngày 10/08/2020, Bảo hiểm Xã hội Việt Nam đã ban hành Công văn số 2539/BHXH-CSYT về việc thanh toán chi phí xét nghiệm Covid-19 theo chế độ bảo hiểm y tế gửi Bảo hiểm xã hội các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; Bảo hiểm xã hội Bộ Quốc phòng; Bảo hiểm xã hội Công an nhân dân (Bảo hiểm xã hội cấp tỉnh).

Theo đó, Bảo hiểm xã hội các tỉnh phối hợp với cơ sở khám chữa bệnh bảo hiểm y tế thống kê, tổng hợp chi phí xét nghiệm Covid-19 của các trường hợp người có thẻ bảo hiểm y tế thực hiện xét nghiệm Covid-19 trong các trường hợp:

 • Người bệnh phải thực hiện các biện pháp cách ly y tế, cưỡng chế cách ly y tế tại các cơ sở y tế.
 • Người nhiễm Covid-19 đang khám chữa bệnh tại các cơ sở khám chữa bệnh bảo hiểm y tế.
 • Các trường hợp được cơ sở khám chữa bệnh bảo hiểm y tế chỉ định thực hiện xét nghiệm theo hướng dẫn của Bộ Y tế về chẩn đoán, điều trị bệnh viêm đường hô hấp cấp do nCoV.

Đối với người có thẻ bảo hiểm y tế thực hiện xét nghiệm Covid-19 nhưng đã được các nguồn khác chi trả không thuộc đối tượng thống kê của cơ quan bảo hiểm xã hội.
Căn cứ số liệu thống kê chi phí xét nghiệm Covid-19 đã tổng hợp, Bảo hiểm xã hội tỉnh tạm ứng đủ kinh phí để cơ sở khám chữa bệnh bảo hiểm y tế thực hiện xét nghiệm Covid-19 đối với người có bảo hiểm y tế. Bảo hiểm xã hội tỉnh chỉ thực hiện thanh toán chi phí xét nghiệm Covid-19 của người có bảo hiểm y tế với cơ sở khám chữa bệnh khi có ý kiến của Thủ tướng Chính phủ và hướng dẫn của Bộ Y tế, Bảo hiểm xã hội Việt Nam.
Công văn số 2539/BHXH-CSYT chính thức có hiệu lực từ ngày 10/08/2020.
 

Lao động

 • Bổ sung đối tượng không phải đóng phí công đoàn

Ngày 06/08/2020, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam ban hành Công văn số 808/TLĐ về việc bổ sung đối tượng không phải đóng đoàn phí công đoàn.
Theo đó, do ảnh hưởng bởi dịch Covid-19, Ban Chấp hành Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam thống nhất.

- Đoàn viên công đoàn có mức lương thấp hơn mức lương cơ sở thì không phải đóng đoàn phí công đoàn trong thời gian hưởng mức lương nêu trên.
- Thời gian thực hiện việc miễn đóng đoàn phí công đoàn do ảnh hưởng của dịch Covid-19 áp dụng từcho đến hết thời31/12/2020.

Công văn số 808/TLĐ chính thức có hiệu lực từ ngày 06/08/2020.

 • Tiếp tục tạm dừng đóng vào quỹ hưu trí và tử tuất

Ngày 10/08/2020, Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành Công văn số 2533/BHXH-BT về việc tiếp tục thực hiện tạm dừng đóng vào quỹ hưu trí và tử tuất.
Theo đó, người sử dụng lao động được tiếp tục tạm dừng đóng vào quỹ hưu trí và từ tuất gồm:
- Người sử dụng lao động gặp khó khăn do dịch Covid-19 đã tạm dừng đóng vào quỹ hưu tuất nay vẫn còn gặp nhiều khó khăn, được tiếp tục tạm dừng tối đa hết tháng 12 năm 2020;
- Người sử dụng lao động gặp khó khăn do dịch Covid-19  đảm bảo đủ các điều kiện tạm dừng đóng (lần đầu) theo hướng dẫn của Bộ lao động, Thương binh và Xã hội tại Công văn số 1511/LĐTBXH-BHXH ngày 04/05/2020 được tạm dừng tối đa đến hết tháng 12/2020.
Công văn số 2533/BHXH-BT chính thức có hiệu lực từ ngày 10/08/2020.

 Thương mại

 • Phê duyệt Kế hoạch thực hiện Hiệp định Thương mại tự do giữa Việt Nam và Liên minh Châu Âu (EVFTA)

Ngày 06/8/2020, Thủ tướng Chính phủ đã ký Quyết định số 1201/QĐ-TTg phê duyệt Kế hoạch thực hiện Hiệp định Thương mại tự do giữa Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Liên minh Châu Âu (EVFTA).
Nhằm triển khai có hiệu quả Hiệp định Thương mại tự do giữa Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Liên minh Châu Âu chính thức có hiệu lực từ ngày 01/08/2020, các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương cần cụ thể hoá và tổ chức triển khai thực hiện những nhiệm vụ cơ bản như:

 1. Tuyên truyền, phổ biến thông tin về EVFTA và thị trường của các nước EU;
 2. Xây dựng pháp luật, thể chế;
 3. Nâng cao năng lực cạnh tranh và phát triển nguồn nhân lực;
 4. Chủ trương và chính sách đối với tổ chức công đoàn và các tổ chức của người lao động tại cơ sở doanh nghiệp;
 5. Chính sách an sinh xã hội, bảo vệ môi trường và phát triển bền vững.

Quyết định số 1201/QĐ-TTg chính thức có hiệu lực từ ngày 06/08/2020.

 • Hướng dẫn về chứng từ chứng nhận xuất xứ hàng hóa trong Hiệp định EVFTA

Ngày 21/08/2020, Tổng cục Hải quan đã ban hành Công văn số 5575/TCHQ-GSQL về việc hướng dẫn chứng từ chứng nhận xuất xứ hàng hoá trong Hiệp định Thương mại tự do giữa Việt Nam và Liên minh Châu Âu (EVFTA).
Theo đó, trong thời gian chưa có quy định cụ thể về biểu thuế xuất nhập khẩu ưu đãi, biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt thực hiện Hiệp định EVFTA, Tổng cục Hải quan có ý kiến sau:

 1. Đối với tờ khai hải quan nhập khẩu đăng ký từ ngày 01/08/2020, người khai hải quan nộp chứng từ chứng nhận xuất xứ hàng hóa được cấp từ ngày 01/08/2020, cơ quan hải quan hướng dẫn người khai hải quan khai thông tin về chứng từ chứng nhận xuất xứ trên tờ khai hải quan theo quy định tại Điều 5 Thông tư số 38/2018/TT-BTC ngày 20/04/2018 (được sửa đổi, bổ sung tại Thông tư số 62/2019/TT-BTC ngày 05/09/2019) và thực hiện tiếp nhận theo quy định.
 2. Về áp dụng cơ chế tự chứng nhận xuất xứ của Liên minh châu Âu (EU) trong Hiệp định EVFTA: Theo thông báo chính thức của Cộng đồng châu Âu (EC) tại Công thư số Ares (2020) 1982973, Liên minh châu Âu sẽ áp dụng cơ chế tự chứng nhận xuất xứ theo hệ thống REX (Registered Exporter System) (chứng từ tự chứng nhận xuất xứ phát hành bởi nhà xuất khẩu đăng ký tại cơ sở dữ liệu điện tử phù hợp quy định của Liên minh châu Âu và đã được thông báo với Việt Nam). Như vậy Việt Nam sẽ cho hưởng ưu đãi với lô hàng có xuất xứ từ EU trên cơ sở chứng từ tự chứng nhận xuất xứ được phát hành bởi nhà xuất khẩu đã đăng ký mã số REX hoặc bởi bất kỳ nhà xuất khẩu nào chứng nhận cho lô hàng trị giá không quá 6.000 euro.

Công văn số 5575/TCHQ-GSQL chính thức có hiệu lực từ ngày 21/08/2020.

 Khác

Mức lãi suất tiền gửi dự trữ bắt buộc tại Ngân hàng Nhà nước Việt Nam

Ngày 06/08/2020, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành Quyết định số 1349/QĐ-NHNN về mức lãi suất tiền gửi dự trữ bắt buộc và tiền gửi vượt dự trữ bắt buộc của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài tại Ngân hàng nhà nước Việt Nam.
Cụ thể, mức lãi suất áp dụng với tiền gửi dự trữ bắt buộc và tiền gửi vượt dự trữ bắt buộc của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài tại Ngân hàng Nhà nước Việt Nam như sau:

 • Đối với tiền gửi dự trữ bắt buộc bằng đồng Việt Nam: 0,5%/năm. Đã giảm so với mức lãi suất đối với tiền gửi dự trữ bắt buộc bằng đồng Việt Nam tại Quyết định số 421/QĐ-NHNN là 1,0%/năm.
 • Đối với tiền gửi dự trữ bắt buộc bằng ngoại tệ: 0%/năm.
 • Đối với tiền gửi vượt dự trữ bắt buộc bằng đồng Việt Nam: 0%/năm.
 • Đối với tiền gửi vượt dự trữ bắt buộc bằng ngoại tệ: 0,05%/năm.
Quyết định số 1349/QĐ-NHNN chính thức có hiệu lực từ ngày 06/08/2020 và thay thế quyết định 421/QĐ-NHNN ngày 16/03/2020. 

Bản tin này cập nhật các vấn đề pháp lý Quý Khách hàng có thể đang quan tâm. Mặc dù chúng tôi luôn cố gắng cung cấp thông tin chính xác, đầy đủ và cập nhật, tuy nhiên chúng tôi không thể đảm bảo tính chính xác, đầy đủ hoặc cập nhật của những thông tin này tại thời điểm Quý Khách hàng tiếp nhận.
Do vậy, nội dung Bản tin không phải ý kiến tư vấn pháp lý chính thức của chúng tôi hoặc của bất cứ luật sư nào của chúng tôi. Nội dung Bản tin không xác lập quan hệ khách hàng – luật sư và không thiết lập nghĩa vụ pháp lý của chúng tôi với Quý Khách hàng.
Chúng tôi không chịu trách nhiệm liên đới hoặc độc lập về việc Quý Khách hàng hành động hoặc không hành động trên cơ sở bất kỳ hoặc toàn bộ nội dung Bản tin cũng như về các tổn thất có thể phát sinh khi độc giả tự ý sử dụng nội dung Bản tin mà không có ý kiến tư vấn pháp lý chính thức từ chúng tôi.
Vui lòng liên hệ với luật sư của chúng tôi khi Quý Khách hàng có bất kỳ vấn đề pháp lý nào phát sinh từ hoạt động kinh doanh và cần sự hỗ trợ của luật sư

*Bạn đọc có thể tại bản PDF của Bản tin pháp luật số 8/2020 tại Đây

Bản Tin HDS