Bản tin pháp luật số 10/2020

03/12/2020

Mục lục bài viết [ ẨnHiện ]

Doanh nghiệp

Quy trình phối hợp liên thông thủ tục đăng ký doanh nghiệp với đăng ký sử dụng hoá đơn, khai trình việc sử dụng lao động và cấp mã số đơn vị tham gia bảo hiểm xã hội

          Ngày 15/10/2020, Chính phủ ban hành Nghị định số 122/2020/NĐ-CP quy định về phối hợp, liên thông thủ tục đăng ký thành lập doanh nghiệp, chi nhánh, văn phòng đại diện, khai trình việc sử dụng lao động, cấp mã số đơn vị tham gia bảo hiểm xã hội, đăng ký sử dụng hoá đơn của doanh nghiệp.
         Theo đó, thông tin về doanh nghiệp, chi nhánh, văn phòng đại diện sau khi được cấp đăng ký thành lập hoặc khi có sự thay đổi nội dung đăng ký kể từ ngày 15/10/2020 sẽ được 04 (bốn) cơ quan quản lý chia sẻ với nhau là (i) Cơ quan đăng ký kinh doanh; (ii) Cơ quan bảo hiểm xã hội; (iii) Cơ quan quản lý nhà nước về lao động; và (iv) Cơ quan thuế. Ngoài ra, một số điểm nổi bật của Nghị định số 122/2020/NĐ-CP như sau:
 • Từ ngày 15/10/2020, khi thực hiện thành lập doanh nghiệp, đăng ký hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện, doanh nghiệp cần kê khai thông tin về phương thức đóng bảo hiểm xã hội và đăng ký sử dụng hóa đơn;
 • Cơ quan đăng ký kinh doanh là cơ quan đầu mối tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết thủ tục đăng ký thành lập doanh nghiệp, đăng ký hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện, khai trình việc sử dụng lao động, cấp mã số đơn vị tham gia bảo hiểm xã hội, đăng ký sử dụng hóa đơn của doanh nghiệp;
 • Mã số doanh nghiệp, mã số chi nhánh, văn phòng đại diện sẽ được sử dụng làm mã số đơn vị tham gia bảo hiểm xã hội;
Nghị định số 122/2020/NĐ-CP chính thức có hiệu lực vào ngày 15 tháng 10 năm 2020.

Lao động

Điểm mới về hồ sơ, quy trình giải quyết hưởng chế độ tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp

          Theo Bản tin pháp luật số 09/2020, ngày 28/07/2020, Chính phủ ban hành Nghị định số 88/2020/NĐ-CP quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật An toàn, Vệ sinh lao động về bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp bắt buộc. Nghị định 88/2020/NĐ-CP có hiệu lực kể từ ngày 15/9/2020. Theo đó, có một số thay đổi về hồ sơ và quy trình giải quyết hưởng chế độ TNLĐ, BNN, ngoài ra có một số nội dung vướng mắc về việc phân cấp giải quyết các chế độ bảo hiểm xã hội (BHXH) theo phản ánh của BHXH các tỉnh, thành phố.
         Trong thời gian chờ sửa đổi, bổ sung quy trình giải quyết hưởng các chế độ bảo hiểm xã hội, chi trả các chế độ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp ban hành kèm theo Quyết định số 166/QĐ-BHXH ngày 31/01/2019 của Bảo hiểm xã hội Việt Nam, ngày 08/10/2020, Bảo hiểm xã hội Việt Nam đã ra Công văn số 3194/BHXH-CSXH hướng dẫn một số điểm mới về quy trình thực hiện giải quyết chế độ tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp theo quy định tại Nghị định 88/2020/NĐ-CP và phân cấp theo quy định tại Quyết định số 166/QĐ-BHXH gửi Bảo hiểm xã hội các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương. Điểm nổi bật của Công văn số 3194/BHXH-CSXH như sau:
Người lao động phát hiện bệnh nghề nghiệp khi đã nghỉ hưu hoặc không còn làm việc trong các nghề, công việc có nguy cơ bệnh nghề nghiệp, hồ sơ bao gồm:
 • Đơn đề nghị hưởng chế độ BNN của người lao động theo mẫu số 01 ban hành kèm theo Nghị định số 88/2020/NĐ-CP đối với người lao động đã nghỉ hưu hoặc thôi việc; hoặc văn bản của người sử dụng lao động nơi người lao động đang làm việc đề nghị giải quyết chế bệnh nghề nghiệp (mẫu số 05A-HSB) đối với trường hợp người lao động chuyển đến làm việc cho người sử dụng lao động khác;
 • Biên bản giám định mức suy giảm khả năng lao động của Hội đồng giám định y khoa;
 • Trường hợp thanh toán phí giám định y khoa thì có thêm hóa đơn, chứng từ thu phí giám định; bảng kê các nội dung giám định của cơ sở thực hiện giám định y khoa;
 • Chỉ định của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh, cơ sở chỉnh hình, phục hồi chức năng theo quy định về việc trang cấp phương tiện trợ giúp sinh hoạt, dụng cụ chỉnh hình (nếu có).
Công văn số 3194/BHXH-CSXH có hiệu lực kể từ ngày ban hành 08/10/2020.

Thuế, Tài chính

Giảm lãi suất tái cấp vốn, tái chiết khấu

          Ngày 30/9/2020, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành Quyết định số 1728/QĐ-NHNN về lãi suất tái cấp vốn, lãi suất tái chiết khấu, lãi suất cho vay qua đêm trong thanh toán điện tử liên ngân hàng và cho vay bù đắp thiếu hụt vốn trong thanh toán bù trừ của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam đối với các ngân hàng. Các mức lãi suất này đồng loạt giảm 0,5% so với mức lãi suất đã quy định tại Quyết định số 918/QĐ-NHNN ngày 12/05/2020 của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, cụ thể:
 • Lãi suất tái cấp vốn: 4,0%/năm;
 • Lãi suất tái chiết khấu: 2,5%/năm;
 • Lãi suất cho vay qua đêm trong thanh toán điện tử liên ngân hàng và cho vay bù đắp thiếu hụt vốn trong thanh toán bù trừ của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam đối với các ngân hàng: 5,0%/năm.
Quyết định 1728/QĐ-NHNN có hiệu lực từ ngày 01/10/2020 và thay thế Quyết định 918/QĐ-NHNN ngày 12/5/2020.

Giảm mức lãi suất cho vay ngắn hạn tối đa bằng đồng Việt Nam
Ngày 30/9/2020, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành Quyết định số 1730/QĐ-NHNN về mức lãi suất cho vay ngắn hạn tối đa bằng đồng Việt Nam của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài đối với khách hàng vay để đáp ứng nhu cầu vốn phục vụ một số lĩnh vực, ngành kinh tế theo quy định tại Thông tư số 39/2016/TT-NHNN ngày 30/12/2016.
Theo đó, mức lãi suất cho vay ngắn hạn tối đa bằng đồng Việt Nam nhằm đáp ứng nhu cầu vốn:
(i) Phục vụ lĩnh vực phát triển nông nghiệp, nông thôn theo quy định của Chính phủ về chính sách tín dụng phục vụ phát triển nông nghiệp, nông thôn;
(ii) Thực hiện phương án kinh doanh hàng xuất khẩu theo quy định tại Luật thương mại và các văn bản hướng dẫn Luật thương mại;
(iii) Phục vụ kinh doanh của doanh nghiệp nhỏ và vừa theo quy định của Chính phủ về trợ giúp phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa;
(iv) Phát triển ngành công nghiệp hỗ trợ theo quy định của Chính phủ về phát triển công nghiệp hỗ trợ;
(v) Phục vụ kinh doanh của doanh nghiệp ứng dụng công nghệ cao theo quy định tại Luật công nghệ cao và các văn bản hướng dẫn Luật công nghệ cao được điều chỉnh như sau:
 • Tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài (trừ Quỹ tín dụng nhân dân, Tổ chức tài chính vi mô) áp dụng mức lãi suất cho vay ngắn hạn tối đa bằng đồng Việt Nam là 4.5%/năm;
 • Quỹ tín dụng nhân dân và Tổ chức tài chính vi mô áp dụng mức lãi suất cho vay ngắn hạn tối đa bằng đồng Việt Nam là 5.5%/năm.
Quyết định số 1730/QĐ-NHNN chính thức có hiệu lực từ ngày 01/10/2020 và thay thế Quyết định số 920/QĐ-NHNN ngày 12/5/2020.

Đồng tiền dùng trong giao dịch bán hàng miễn thuế
Ngày 28/8/2020, Chính phủ ban hành Nghị định số 100/2020/NĐ-CP về kinh doanh hàng miễn thuế.
          Điểm đáng chú ý của Nghị định số 100/2020/NĐ-CP là quy định cụ thể hơn về đồng tiền sử dụng trong giao dịch bán hàng miễn thuế gồm:
(i) Đồng Việt Nam;
(ii) Đồng ngoại tệ đô la Mỹ (USD), euro (EUR);
(iii) Đồng tiền của nước có chung biên giới đất liền với địa điểm đặt cửa hàng miễn thuế tại khu vực biên giới;
(iv) Đồng tiền của quốc gia nơi các chuyến bay quốc tế của các hãng hàng không được thành lập và hoạt động theo pháp luật Việt Nam thực hiện nhập cảnh, quá cảnh tại quốc gia đó.
Nghị định số 100/2020/NĐ-CP chính thức có hiệu lực thi hành từ 15/10/2020 và thay thế Nghị định số 167/2016/NĐ-CP ngày 27/12/2016.


Chưa bắt buộc sử dụng hóa đơn điện tử từ ngày 01/11/2020
Ngày 19/10/2020, Chính phủ ban hành Nghị định số 123/2020/NĐ-CP quy định về hóa đơn, chứng từ.
Điểm đáng chú ý của Nghị định số 123/2020/NĐ-CP là về thời hạn bắt buộc sử dụng hóa đơn điện tử, cụ thể:
 • Khuyến khích cơ quan, tổ chức, cá nhân đáp ứng điều kiện về hạ tầng công nghệ thông tin áp dụng quy định về hóa đơn, chứng từ điện tử của Nghị định này trước ngày 01 tháng 7 năm 2022;
 • Nghị định số 51/2010/NĐ-CP ngày 14/5/2010 của Chính phủ quy định về hóa đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ; Nghị định số 04/2014/NĐ-CP ngày 17/1/2014 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 51/2010/NĐ-CP, Nghị định số 119/2018/NĐ-CP ngày 12/9/2018 của Chính phủ quy định về hóa đơn điện tử tiếp tục có hiệu lực đến ngày 30/06/2022;
 • Kể từ ngày 01/11/2020, bãi bỏ khoản 2 và khoản 4 Điều 35 Nghị định số 119/2018/NĐ-CP ngày 12/9/2018 của Chính phủ quy định về hóa đơn điện tử quy định về thời hạn thực hiện hóa đơn điện tử, hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế; và hiệu lực của Nghị định số 51/2010/NĐ-CP và Nghị định số 04/2014/NĐ-CP.
Như vậy, các doanh nghiệp, tổ chức kinh tế, tổ chức khác, hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh chưa bắt buộc phải sử dụng hóa đơn điện tử, hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế từ ngày 01/11/2020.
Nghị định số 123/2020/NĐ-CP chính thức có hiệu lực kể từ ngày 01/07/2022.

Khác

Phạt tiền đối với hành vi tự ý điều chỉnh giá bản lẻ xăng dầu
Ngày 26/8/2020, Chính phủ ban hành Nghị định số 99/2020/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực dầu khí, kinh doanh xăng dầu và khí.

 • Theo đó, đối với tổ chức có hành vi tự ý điều chỉnh giá bán lẻ xăng dầu không đúng thời điểm thương nhân đầu mối hoặc thương nhân phân phối xăng dầu quy định, mức phạt tiền sẽ từ 30.000.000 đồng đến 50.000.000 đồng.
 • Trong trường hợp vi phạm nhiều lần hoặc tái phạm thì tổ chức đó còn bị tước quyền sử dụng Giấy chứng nhận cửa hàng đủ điều kiện bán lẻ xăng dầu từ 01 tháng đến 03 tháng bên cạnh mức phạt tiền nêu trên.
Nghị định số 99/2020/NĐ-CP chính thức có hiệu lực thi hành từ ngày 11/10/2020 và thay thế Nghị định 67/2017/NĐ-CP ngày 25/5/2017.

Quy định mới về chống tin nhắn rác, thư điện tử rác, cuộc gọi rác và quảng cáo bằng tin nhắn, thư điện tử và gọi điện thoại
Ngày 14/08/2020, Chính phủ ban hành Nghị định số 91/2020/NĐ-CP về chống tin nhắn rác, thư điện tử rác, cuộc gọi rác. Nghị định số 91/2020/NĐ-CP có những nội dung chính đáng chú ý sau:
 • Hệ thống tiếp nhận phản ánh tin nhắn rác

Bộ Thông tin và Truyền thông (Cục An toàn thông tin) xây dựng, vận hành Hệ thống tiếp nhận phản ánh tin nhắn rác, cuộc gọi rác (trên đầu số 5656), thư điện tử rác. Khi thực hiện các chương trình quảng cáo, người quảng cáo bằng tin nhắn phải gửi đồng thời bản sao tin nhắn quảng cáo tới hệ thống này. Người sử dụng dịch vụ viễn thông, Internet, thư điện tử có thể phản ánh, cung cấp các bằng chứng về thư điện tử, cuộc gọi rác tới Hệ thống.

 • Danh sách không quảng cáo

Bộ Thông tin và Truyền thông (Cục An toàn thông tin) quản lý và vận hành Danh sách không quảng cáo (DoNotCall). Đây là tập hợp số điện thoại mà người có quyền sử dụng số điện thoại đó đã đăng ký không chấp nhận bất kỳ tin nhắn đăng ký quảng cáo, tin nhắn quảng cáo, cuộc gọi quảng cáo nào. Người quảng cáo, Doanh nghiệp cung cấp dịch vụ viễn thông, Internet không được phép gọi điện thoại quảng cáo, gửi tin nhắn đăng ký quảng cáo, gửi tin nhắn quảng cáo tới bất kỳ số điện thoại nào trong Danh sách không quảng cáo. Tổ chức, cá nhân sử dụng dịch vụ viễn thông có quyền đăng ký vào hoặc rút ra khỏi Danh sách không quảng cáo đối với số điện thoại thuộc quyền sử dụng hợp pháp của mình.

 • Trách nhiệm của Người quảng cáo

Người quảng cáo chỉ được phép gửi tin nhắn, thư điện tử, gọi điện thoại quảng cáo đến Người sử dụng khi được Người sử dụng đồng ý trước về việc nhận quảng cáo qua một trong các cách sau:

"Đồng ý nhận tin nhắn quảng cáo sau khi Người quảng cáo gửi tin nhắn đăng ký quảng cáo đầu tiên và duy nhất;"

Nghị định số 91/2020/NĐ-CP có hiệu lực từ ngày 01/10/2020 và thay thế Nghị định số 90/2008/NĐ-CP ngày 13/8/2008, Nghị định số 77/2012/NĐ-CP ngày 05/10/2012.

Các chính sách mới nhằm hỗ trợ người dân vượt qua khó khăn do đại dịch Covid-19
Ngày 19/10/2020, Thủ tướng Chính phủ ra Quyết định số 32/2020/QĐ-TTg sửa đổi, bổ sung một số điều Quyết định số 15/2020/QĐ-TTg ngày 24/4/2020 của Thủ tướng Chính phủ quy định về việc thực hiện các chính sách hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch Covid-19.

Một số điểm đáng chú ý của Quyết định số 32/2020/NĐ-CP cụ thể:

 • Sửa đổi điều kiện để Người lao động tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động hoặc nghỉ việc không hưởng lương được nhận hỗ trợ. Điều kiện mới áp dụng như sau:

 • Thời gian tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động, nghỉ việc không hưởng lương trong thời hạn của hợp đồng lao động, từ 01 tháng liên tục trở lên tính từ ngày 01/4/2020 đến hết ngày 30/6/2020 và thời điểm bắt đầu tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động, nghỉ việc không hưởng lương từ ngày 01/4/2020 đến ngày 01/6/2020;

 • Đang tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc tính đến thời điểm ngay trước khi tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động hoặc nghỉ việc không hưởng lương;

 • Làm việc tại các doanh nghiệp, cơ sở giáo dục dân lập, tư thục, cơ sở giáo dục công lập tự bảo đảm chi thường xuyên ở các cấp mầm non, mẫu giáo, tiểu học, trung học cơ sở, trung học phổ thông (sau đây gọi tắt là cơ sở giáo dục) không có doanh thu hoặc không còn nguồn tài chính để trả lương (sau khi đã sử dụng các quỹ dự phòng tiền lương, nguồn lợi nhuận sau thuế và các nguồn tài chính hợp pháp khác của doanh nghiệp, cơ sở giáo dục) do ảnh hưởng bởi đại dịch Covid-19.
 • Sửa đổi điều kiện cho Người sử dụng lao động vay vốn để trả lương ngừng việc đối với người lao động. Điều kiện mới như sau:
  • Có Người lao động đang tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc phải ngừng việc từ 01 tháng liên tục trở lên trong khoảng thời gian từ ngày 01/4/2020 đến hết ngày 31/12/2020;

  • Người sử dụng lao động có doanh thu quý I năm 2020 giảm 20% trở lên so với quý IV năm 2019 hoặc doanh thu của quý liền kề trước thời điểm xét hưởng giảm 20% trở lên so với cùng kỳ năm 2019;

  • Không có nợ xấu tại các tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài tại thời điểm ngày 31/12/2019.

Quyết định số 32/2020/QĐ-TTg chính thức có hiệu lực vào ngày 19/10/2020.
 


Bản tin này cập nhật các vấn đề pháp lý Quý Khách hàng có thể đang quan tâm. Mặc dù chúng tôi luôn cố gắng cung cấp thông tin chính xác, đầy đủ và cập nhật, tuy nhiên chúng tôi không thể đảm bảo tính chính xác, đầy đủ hoặc cập nhật của những thông tin này tại thời điểm Quý Khách hàng tiếp nhận. 
Do vậy, nội dung Bản tin không phải ý kiến tư vấn pháp lý chính thức của chúng tôi hoặc của bất cứ luật sư nào của chúng tôi. Nội dung Bản tin không xác lập quan hệ khách hàng – luật sư và không thiết lập nghĩa vụ pháp lý của chúng tôi với Quý Khách hàng. 
Chúng tôi không chịu trách nhiệm liên đới hoặc độc lập về việc Quý Khách hàng hành động hoặc không hành động trên cơ sở bất kỳ hoặc toàn bộ nội dung Bản tin cũng như về các tổn thất có thể phát sinh khi độc giả tự ý sử dụng nội dung Bản tin mà không có ý kiến tư vấn pháp lý chính thức từ chúng tôi. 
Vui lòng liên hệ với luật sư của chúng tôi khi Quý Khách hàng có bất kỳ vấn đề pháp lý nào phát sinh từ hoạt động kinh doanh và cần sự hỗ trợ của luật sư

*Bạn đọc có thể tại bản PDF của Bản tin pháp luật số 10/2020 tại Đây

Bản Tin HDS