BÁN DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN

31/12/2019

Mục lục bài viết [ ẨnHiện ]

Hỏi: Chủ doanh nghiệp tư nhân có được bán doanh nghiệp của mình cho người khác không? Nếu có thì ai là người thực hiện đăng kí thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp. Hồ sơ, trình tự, thủ tục như thế nào?
ĐÁP: Theo quy định tại Khoản , Khoản 4 Điều 187 Luật Doanh nghiệp thì chủ doanh nghiệp tư nhân có quyền bán doanh nghiêp của mình cho người khác. Người mua doanh nghiệp phải đăng kí thay đổi chủ doanh nghiệp tư nhân theo quy định của Luật này.
Hồ sơ, trình tự thủ tục đăng kí thay đổi chủ doanh nghiệp tư nhân được quy định cụ thể tại Điều 47 Nghị định số 78/2015/NĐ-CP. Hồ sơ đăng kí thay đổi bao gồm:
-Thông báo thay đổi nội dung đăng kkis doanh nghiệp có chữ kí của người bán và người mua.
- bản sao hợp lệ một trong các giầy tờ chứng thực cá nhân quy định tại Điều 10 Nghị định này của người mua.
- Hợp đồng mua bán  hoặc các giấy tờ chứng minh hoàn tất việc chuyển nhượng.
Khi nhận hồ sơ đăng kí thay đổi của doanh nghiệp, Phòng Đăng kí kinh doanh trao Giấy biên nhận, kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ và cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp cho doanh nghiệp.

 

Hỏi Đáp