1
Chat Facebook với Chúng tôi

Chào mừng bạn đến với HDS LAW FIRM

Gọi ngay cho chúng tôi:

+84 2436 279 555
  17/07/2021

Mở rộng phạm vi bảo hộ chỉ dẫn địa lý cho sản phẩm quả cam “Vinh”

Ngày 16/8/2019 Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Nghệ An, tiến hành sửa đổi chỉ dẫn địa lý 00012 với những sửa đổi về bổ sung giống cam V2 và mở rộng khu vực địa lý từ 12 xã thuộc 5 huyện lên 73 xã thuộc 11 huyện của tỉnh Nghệ An. Ngày 16/10/2019, Cục trưởng Cục Sở hữu trí tuệ ban hành Quyết định số 5004/QĐ-SHTT về việc sửa đổi Giấy chứng nhận đăng ký chỉ dẫn địa lý số 00012 cho sản phẩm cam “Vinh”.


  17/07/2021

THỦ TỤC THÀNH LẬP DOANH NGHIỆP CÓ VỐN ĐẦU TƯ NƯỚC NGOÀI

Nhà đầu tư nước ngoài dự kiến thành lập doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài với lĩnh vực đầu tư không thuộc ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện tại Việt Nam. Nhà đầu tư mong muốn Công ty luật HDS tư vấn về các vấn đề pháp lý trong việc thành lập Doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài và đại diện thực hiện các thủ tục hành chính trong việc đăng ký đầu tư và đăng ký doanh nghiệp cho nhà đầu tư.

  17/07/2021

Thủ tục thành lập chi nhánh của doanh nghiệp nước ngoài tại việt nam

Doanh nghiệp nước ngoài dự kiến thành lập Chi nhánh tại Việt Nam với lĩnh vực hoạt động không thuộc ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện tại Việt Nam. Doanh nghiệp nước ngoài mong muốn Công ty luật HDS tư vấn về các vấn đề pháp lý trong việc thành lập chi nhánh của Doanh nghiệp nước ngoài tại Việt Nam và đại diện thực hiện các thủ tục hành chính trong việc đăng ký hoạt động cho Chi nhánh.