1
Chat Facebook với Chúng tôi

Chào mừng bạn đến với HDS LAW FIRM

Gọi ngay cho chúng tôi:

+84 2436 279 555

THỦ TỤC THAY ĐỔI MẪU DẤU

2021-07-17

Căn cứ pháp lý

- Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014;
- Nghị định 96/2015/NĐ-CP ngày 19/10/2015 quy định chi tiết một số điều của Luật doanh nghiệp. 
- Nghị định số 78/2015/NĐ-CP Quy định về Đăng ký doanh nghiệp;
- Nghị định số 108/2018/NĐ-CP Sửa đổi, bổ sung một số điều của nghị định số 78/2015/NĐ-CP ngày 14 tháng 9 năm 2015 của Chính phủ về đăng ký doanh nghiệp;
- Thông tư số 02/2019/TT-BKHĐT Sửa đổi, bổ sung một số điều của thông tư số 20/2015/TT-BKHĐT ngày 01 tháng 12 năm 2015 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn về đăng ký doanh nghiệp

Các trường hợp cần thay đổi con dấu công ty bao gồm:

 - Thay đổi các nội dung ghi nhận trên con dấu như tên công ty, địa chỉ trụ sở.......
-  Thay đổi số lượng con dấu
- Thay đổi hình thức mẫu con dấu
- Con dấu bị hư hỏng, không sử dụng được. 

Trình tự thủ tục

Căn cứ theo điều 34 nghị định số 75/2015/NĐ-CP được bổ sung bởi Khoản 10 Điều 1 Nghị định 108/2018/NĐ-CP, và Công văn 9720/BKHĐT-ĐKKD năm 2015 quy định về trình tự thủ tục thay đổi mẫu dấu như sau:
Hồ sơ bao gồm:
- Thông báo về việc thay đổi mẫu dấu (phụ lục II-9 thông tư 02/2019/TT-BKHĐT)
- Văn bản ủy quyền thực hiện thủ tục thay đổi mẫu con dấu (Giấy ủy quyền hoặc Hợp đồng cung cấp dịch vụ với tổ chức cung cấp dịch vụ thay đổi mẫu con dấu và giấy giới thiệu cho người của tổ chức đi nộp hồ sơ)
- Bản sao giấy tờ chứng thực cá nhân của người nộp hồ sơ
Nơi nộp hồ sơ: Phòng đăng ký kinh doanh của sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh/thành phố
Thời gian: 03 ngày làm việc kể từ ngày nộp hồ sơ hợp lệ, Phòng đăng ký kinh doanh đăng tải mẫu con dấu trên Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp. 

Các lưu ý

- Nếu con dấu cũ của doanh nghiệp được đăng ký trước thời điểm 01/07/2015( dấu do công an cấp) thì: Sau khi con dấu mới đăng ký với phòng đăng ký kinh doanh hoàn tất, doanh nghiệp tiến hành thủ tục trả lại con dấu, giấy chứng nhận mẫ dấu (được cấp trước đây) cho cơ quan công an. Thành phần hồ sơ gồm:
1. Công văn trả con dấu (tự soạn)
2. Con dấu cũ
3. Giấy chứng nhận sử dụng con dấu cũ
4. Bản sao chứng thực giấy đăng ký thành lập
5. Văn bản ủy quyền/ Giấy giới thiệu cho người đi nộp hồ sơ.
- Nếu con dấu cũ của doanh nghiệp được đăng ký sau thời điểm 01/07/2015 (dấu đăng ký với phòng đăng ký kinh doanh) thì: Sau khi con dấu mới đăng ký với phòng đăng ký kinh doanh hoàn tất; doanh nghiệp tự hủy con dấu cũ, hoặc giữ lại, bảo quản theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

  • share

NHẬN XÉT VỀ BÀI VIẾT

Tin tức liên quan