1
Chat Facebook với Chúng tôi

Chào mừng bạn đến với HDS LAW FIRM

Gọi ngay cho chúng tôi:

+84 2436 279 555
  17/07/2021

Thủ tục thành lập chi nhánh

Khách hàng đang muốn thành lập Chi nhánh để mở rộng hoạt động kinh doanh của Doanh nghiệp và đại diện theo uỷ quyền và bảo vệ lợi ích của doanh nghiệp. Khách hàng mong muốn Công ty Luật HDS tư vấn về các vấn đề pháp lý trong việc thành lập Chi nhánh và đại diện thực hiện các thủ tục hành chính trong việc thành lập Chi nhánh này.

  17/07/2021

Thành lập công ty kinh doanh dịch vụ Karaoke trong nước

Khách hàng đang muốn thành lập Công ty kinh doanh dịch vụ Karaoke vốn trong nước. Kinh doanh dịch vụ Karaoke là ngành nghề kinh doanh có điều kiện, vì vậy chủ cửa hàng kinh doanh hay cửa hàng, cơ sở kinh doanh phải đảm bảo những điều kiện cụ thể theo quy định của pháp luật. Khách hàng mong muốn Công ty Luật HDS tư vấn về các vấn đề pháp lý trong việc thay thành lập công ty kinh doanh dịch vụ Karaoke vốn trong nước và đại diện thực hiện các thủ tục hành chính trong việc thay đổi Giấy chứng nhận này.

  17/07/2021

Thủ tục thành lập doanh nghiệp kinh doanh lĩnh vực massage có vốn đầu tư nước ngoài

Khách hàng đang muốn thành lập Công ty kinh doanh dịch vụ xoa bóp (massage) có vốn đầu tư nước ngoài. Kinh doanh dịch vụ xoa bóp (massage) là ngành nghề kinh doanh có điều kiện về an ninh, trật tự có mã ngành là 9610 tương ứng với mã CPC 9312, vì vậy chủ cửa hàng kinh doanh hay cửa hàng, cơ sở kinh doanh phải đảm bảo những điều kiện cụ thể theo quy định của pháp luật. Khách hàng mong muốn Công ty Luật HDS tư vấn về các vấn đề pháp lý trong việc thay thành lập công ty kinh doanh dịch vụ Karaoke vốn trong nước và đại diện thực hiện các thủ tục hành chính trong việc thay đổi Giấy chứng nhận này.


  17/07/2021

Thủ tục thay đổi người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp

Khách hàng đang muốn Thay đổi Người đại diện theo Pháp luật của công ty để phù hợp với mục đích kinh doanh của Công ty. Khách hàng mong muốn Công ty Luật HDS tư vấn về các vấn đề pháp lý trong việc Thay đổi Người đại diện theo Pháp luật và đại diện thực hiện các thủ tục hành chính trong việc Thay đổi Người đại diện theo Pháp luật.

  17/07/2021

Thủ tục thành lập văn phòng đại diện

Khách hàng đang muốn thành lập Văn phòng đại diện để đại diện theo ủy quyền và bảo vệ lợi ích của doanh nghiệp, là văn phòng trung gian chịu trách nhiệm liên lạc, giao dịch với các đối tác; thực hiện hoạt động nghiên cứu, cung cấp thông tin, hỗ trợ doanh nghiệp tiếp cận với thị trường và đối tác mới; có thể tiến hành rà soát thị trường. Khách hàng mong muốn Công ty Luật HDS tư vấn về các vấn đề pháp lý trong việc thành lập văn phòng đại diện và đại diện thực hiện các thủ tục hành chính trong việc thành lập Văn phòng đại diện này.

  17/07/2021

Thủ tục chuyển đổi loại hình doanh nghiệp

Khách hàng đang muốn Thay đổi cơ cấu Công ty, Thay đổi số lượng Thành viên/Cổ đông của Công ty để phù hợp với định hướng kinh doanh của Công ty. Khách hàng mong muốn Công ty Luật HDS tư vấn về các vấn đề pháp lý trong việc chuyển đổi loại hình doanh nghiệp và đại diện thực hiện các thủ tục hành chính trong việc chuyển đổi loại hình doanh nghiệp.


  17/07/2021

Thành lập hộ kinh doanh cá thể kinh doanh mua bán điện thoại

Khách hàng đang muốn thành lập hộ kinh doanh cá thể thực hiện hoạt động kinh doanh mua bán điện thoại. Khách hàng mong muốn Công ty Luật HDS tư vấn về các vấn đề pháp lý trong việc thành lập hộ kinh doanh cá thể và đại diện thực hiện các thủ tục hành chính trong việc thành lập hộ kinh doanh cá thể kinh doanh lĩnh vực này.

  17/07/2021

Giấy phép nhập khẩu rượu ngoại

Khách hàng có nhu cầu xin cấp giấy phép nhập khẩu rượu ngoại. Khách hàng mong muốn Công ty Luật HDS tư vấn về các vấn đề pháp lý về điều kiện để cấp giấy phép nhập khẩu rượu và đại diện khách hàng thực hiện các thủ tục để xin cấp giấy phép nhập khẩu rượu ngoại.

  17/07/2021

Đăng ký bảo hộ độc quyền sáng chế tại Việt Nam

Sáng chế là giải pháp kỹ thuật dưới dạng sản phẩm hoặc quy trình nhằm giải quyết một vấn đề xác định bằng việc ứng dụng các quy luật tự nhiên. Việc bảo hộ các sáng chế sẽ thục đẩy, khuyến khích mọi người tích cực trong việc sáng tạo để tạo ra nhiều sản phẩm, quy trình hiệu quả và ưu việt. Vậy phải làm gì để đăng ký bảo hộ độc quyền sáng chế tại Việt Nam.


  17/07/2021

Đăng ký sáng chế quốc tế

Trong thời đại khoa học công nghệ phát triển như vũ bão, các sáng chế được tạo ra ngày càng nhiều để phục vụ cho việc phát triển kinh tế - xã hội. Vì vậy, việc bảo hộ quyền sáng chế được rất nhiều người quan tâm. Những sáng chế này không chỉ gói gọn trong phạm vi lãnh thổ Việt Nam mà còn vươn ra thế giới. Để bảo hộ sáng chế của mình ở đấu trường quốc tế, các chủ sở hữu sáng chế phải thực hiện việc đăng ký sáng chế quốc tế. Vậy để đăng ký sáng chế quốc tế chúng ta cần phải làm gì?

  17/07/2021

Thủ tục chấm dứt hiệu lực giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu

Nhãn hiệu là dấu hiệu dùng để phân biệt hàng hóa, dịch vụ của các tổ chức, cá nhân khác nhau. Nhãn hiệu để được bảo hộ các quyền về sở hữu trí tuệ thì cần phải đăng ký với cơ quan nhà nước va được Cấp giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu (hay còn gọi là Văn bằng bảo hộ). Trong một số trường hợp nhất định, chủ sở hữu muốn chấm dứt hiệu lực bảo hộ của Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu. Vậy, liệu có được chấm dứt hiệu lực bảo hộ hay không và thủ tục như thế nào?