1
Chat Facebook với Chúng tôi

Chào mừng bạn đến với HDS LAW FIRM

Gọi ngay cho chúng tôi:

+84 2436 279 555
  17/07/2021

Hộ cá thể đăng ký kinh doanh hoạt động mua bán điện thoại

Trong quá trình hoạt động, có nhiều khách hàng của HDS tìm đến luật sư để yêu cầu về việc kinh doanh trong lĩnh vực mua bán điện thoại với mô hình hoạt động đơn giản, nhanh chóng trong việc thành lập và tối ưu chi phí. Luật sư của HDS đã tư vấn cho họ trong việc thành lập hộ kinh doanh cá thể để kinh doanh hoạt động mua bán điện thoại


  17/07/2021

Tài liệu cần chuẩn bị khi Đăng ký Nhãn hiệu

Công ty Luật TNHH HDS xin trân trọng cảm ơn Quý khách tin tưởng và lựa chọn dịch vụ tư vấn Sở hữu trí tuệ của chúng tôi. Sau đây chúng tôi xin được cung cấp cho Quý khách thông tin về các tài liệu cần chuẩn bị khi Quý khách đăng ký Nhãn hiệu tại Cục Sở hữu trí tuệ.

  17/07/2021

Thủ tục chuyển nhượng dự án đầu tư

During investment activities, for many reasons, investors decide to transfer their investment projects. Investors expect HDS Law Firm to advise on legal issues and represent to carry out procedures to transfer investment projects.


  17/07/2021

Đăng ký nhãn hiệu tại Việt Nam

Nhiều Khách hàng của HDS có nhờ tư vấn về thủ tục đăng ký nhãn hiệu tại Việt Nam, qua bài viết này HDS xin trình bày một cách tóm lược những ý chính trong việc đăng ký bảo hộ nhãn hiệu tại Việt Nam

  17/07/2021

Thành lập doanh nghiệp có vốn nước ngoài kinh doanh dịch vụ bất động sản

Nhà đầu tư nước ngoài dự kiến thành lập doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài với lĩnh vực đầu tư là Kinh doanh Bất động sản. Nhà đầu tư mong muốn Công ty luật HDS tư vấn về các vấn đề pháp lý trong việc thành lập Doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài Kinh doanh Bất động sản và đại diện thực hiện các thủ tục hành chính trong việc đăng ký đầu tư và đăng ký doanh nghiệp cho nhà đầu tư.

  17/07/2021

Thành lập trung tâm tư vấn xuất khẩu lao động vốn trong nước

Khách hàng dự kiến thành lập doanh nghiệp 100% vốn trong nước Kinh doanh dịch vụ Tư vấn xuất khẩu lao động. Khách hàng mong muốn Công ty Luật HDS tư vấn về các vấn đề pháp lý trong việc thành lập Doanh nghiệp 100% vốn trong nước Kinh doanh dịch vụ Tư vấn xuất khẩu lao động và đại diện thực hiện các thủ tục hành chính trong việc đăng ký doanh nghiệp cho Khách hàng.


  17/07/2021

Thông tư 12/2016/TT-NHNN của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam hướng dẫn về quản lý ngoại hối đối với hoạt động đầu tư ra nước ngoài

1. Thông tư này quy định về việc mở, sử dụng tài khoản vốn đầu tư bằng ngoại tệ, bằng đồng Việt Nam; đăng ký, đăng ký thay đổi giao dịch ngoại hối liên quan đến hoạt động đầu tư ra nước ngoài; việc chuyển ngoại tệ ra nước ngoài trước khi được cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư ra nước ngoài của nhà đầu tư; chuyển lợi nhuận, thu nhập hợp pháp và vốn đầu tư ở nước ngoài về Việt Nam. 2. Các quy định về quản lý ngoại hối đối với hoạt động đầu tư ra nước ngoài trong lĩnh vực dầu khí và hoạt động đầu tư ra nước ngoài theo hình thức quy định tại điểm d Khoản 1 Điều 52 của Luật Đầu tư thực hiện theo quy định riêng của Chính phủ và hướng dẫn của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (sau đây gọi là Ngân hàng Nhà nước).

  17/07/2021

Thủ tục cấp giấy phép kinh doanh, giấy phép lập cơ sở bán lẻ của doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài

Tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài thực hiện hoạt động mua bán hàng hóa và các hoạt động liên quan trực tiếp đến mua bán hàng hóa tại Việt Nam cần tuân thủ các quy định chặt chẽ của pháp luật Việt Nam. Quý khách hàng muốn HDS Law Firm tư vấn các vấn đề pháp lý trong việc cấp giấy phép kinh doanh, giấy phép thành lập cơ sở bán lẻ của doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài và đại diện thực hiện các thủ tục hành chính. trong đăng ký kinh doanh cho Khách hàng.

  17/07/2021

Thủ tục xin giấy phép kinh doanh dịch vụ Karaoke có vốn nước ngoài

Nhà đầu tư nước ngoài dự kiến mở công ty tại Việt Nam với lĩnh vực Kinh doanh dịch vụ karaoke. Kinh doanh dịch vụ karaoke là ngành nghề kinh doanh có điều kiện về an ninh, trật tự có mã ngành là 9329. Nhà đầu tư mong muốn Công ty luật HDS tư vấn về các vấn đề pháp lý và đại diện thực hiện các thủ tục để xin kinh doanh dịch vụ karaoke có vốn nước ngoài.


  17/07/2021

Dịch vụ vận tải đa phương quốc tế

Công ty kinh doanh các phương thức vận tải tham gia vào hoạt động vận tải đa phương thức phải đáp ứng các điều kiện kinh doanh theo quy định của pháp luật tương ứng với mỗi phương thức vận tải. Khách hàng mong muốn Công ty Luật HDS tư vấn về các vấn đề pháp lý trong việc thay đổi Giấy chứng nhận doanh nghiệp khoa học và công nghệ và đại diện thực hiện các thủ tục hành chính trong việc thay đổi Giấy chứng nhận này.

  17/07/2021

Thành lập trung tâm ngoại ngữ có vốn đầu tư nước ngoài

Nhà đầu tư nước ngoài dự kiến mở công ty tại Việt Nam với lĩnh vực Kinh doanh dịch vụ giáo dục – đào tạo ngoại ngữ. Đây là ngành nghề kinh doanh có điều kiện, có mã ngành VSIC 8559 và mã CPC 929. Nhà đầu tư mong muốn Công ty luật HDS tư vấn về các vấn đề pháp lý và đại diện thực hiện các thủ tục để thành lập trung tâm ngoại ngữ có vốn đầu tư nước ngoài tại Việt Nam.

  17/07/2021

Thủ tục thành lập công ty kinh doanh dịch vụ cầm đồ trong nước

Khách hàng đang muốn thành lập Công ty kinh doanh dịch vụ cầm đồ. Kinh doanh dịch vụ cầm đồ là ngành nghề kinh doanh có điều kiện, vì vậy chủ cửa hàng kinh doanh hay cửa hàng, cơ sở kinh doanh phải đảm bảo những điều kiện cụ thể theo quy định của pháp luật. Khách hàng mong muốn Công ty Luật HDS tư vấn về các vấn đề pháp lý trong việc thay thành lập công ty kinh doanh dịch vụ cầm đồ vốn trong nước và đại diện thực hiện các thủ tục hành chính trong việc thay đổi Giấy chứng nhận này.