1
Chat Facebook với Chúng tôi

Chào mừng bạn đến với HDS LAW FIRM

Gọi ngay cho chúng tôi:

+84 2436 279 555

THỦ TỤC ĐĂNG KÝ HOẠT ĐỘNG CỦA CHI NHÁNH, VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN

2021-07-17

Căn cứ pháp lý

- Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014;
- Nghị định số 78/2015/NĐ-CP Quy định về Đăng ký doanh nghiệp;
- Nghị định số 108/2018/NĐ-CP Sửa đổi, bổ sung một số điều của nghị định số 78/2015/NĐ-CP ngày 14 tháng 9 năm 2015 của Chính phủ về đăng ký doanh nghiệp;
-Thông tư số 02/2019/TT-BKHĐT Sửa đổi, bổ sung một số điều của thông tư số 20/2015/TT-BKHĐT ngày 01 tháng 12 năm 2015 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn về đăng ký doanh nghiệp

Trình tự thủ tục

Căn cứ vào khoản 1 điều 33 nghị định 78/2015/NĐ-CP, khi đăng ký hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện doanh nghiệp gửi hồ sơ đến phòng Đăng ký kinh doanh cấp tỉnh/ thành phố nơi đặt trụ sở chi nhánh/ văn phòng đại diện như sau:
Hồ sơ bao gồm:
- Thông báo về việc đăng ký hoạt động chi nhánh/văn phòng đại diện (Phụ lục II-11 Thông tư 02/2019/TT-BKHĐT)
- Quyết định bằng văn bản và bản sao biên bản họp của Hội đồng thành viên đối với công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên, của chủ sở hữu công ty hoặc Hội đồng thành viên hoặc Chủ tịch công ty đối với công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên, của Hội đồng quản trị đối với công ty cổ phần, của các thành viên hợp danh đối với công ty hợp danh về việc thành lập chi nhánh/ văn phòng đại diện. 
- Bản sao hợp lệ quyết định bổ nhiệm người đứng đầu chi nhánh/văn phòng đại diện;
- Bản sao hợp lệ một trong các giấy tờ chứng thực cá nhân của người đứng đầu chi nhánh/văn phòng đại diện
- Văn bản ủy quyền thực hiện thủ tục (Giấy ủy quyền hoặc Hợp đồng cung cấp dịch vụ và Giấy giới thiệu cho người đi nộp hồ sơ) 
- Bản sao giấy tờ chứng thực cá nhân của người nộp hồ sơ. 
Nơi nộp hồ sơ: Phòng đăng ký kinh doanh của sở Kế hoạch và đầu tư tỉnh/thành phố
Thời gian: 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ

  • share

NHẬN XÉT VỀ BÀI VIẾT

Tin tức liên quan